December Week 3

GROENTETUIN
Witloof: de reeds ingelegde wortels kunnen regelmatig geforceerd worden (vervroegde trek) door bodemwarmte te geven met thermosiphon of een elektrische verwarmingskabel.
U kunt ook een laag paardemest lags en over de witloofkuil aanbrengen om aldus een broeilaag aan te leggen, of regelmatig een partijtje witloofwortels zonder dekgrond inleggen.
alles over vollegrond witloof
witloof zonder dekgrond

FRUITTUIN - SIERTUIN
Winterzorgen: wandel ook tijdens de winter af en toe eens door de tuin, er is altijd iets interessants waar te nemen.

Heeft het gesneeuwd, dan doet u er goed aan de sneeuw regelmatig af te schudden van coniferen, sparren, hagen en bladhoudende sierstruiken en dit om takbreuk te voorkomen.

Ook moet de winterbedekking van niet volledig winterharde planten, naar behoefte, (volgens de minimumtemperatuur) verzwaard of verlicht worden.

Meiklokjes: forceer eens wat meiklokjes. Graaf 10 tot 20 sterke knoppen uit, bind ze samen met een elastiekje en wikkel ze in wat mos. Plaats het geheel in een bloempot en dompel die onder in water. Houd de pot enkele dagen donker en koel (in de kelder), breng de pot vervolgens, nog steeds verduisterd, in een temperatuur van 12 tot 15° C en houd het geheel voldoende vochtig. Breng ze pas in de woonkamer aan het licht, als de bloemstengels hun lengte hebben bereikt.
medium_muguet.jpg

Stek- en enthout: worden pas verzameld wanneer de bomen en struiken in volle rust zijn, dit wil zeggen na een paar dagen vorst. Heeft het nog niet gevroren, dan kan met het verzamelen van stek- en enthout best gewacht worden tot half januari. Op dat ogenblik zal het hout zeker in volle rust zijn.

Verzamel slechts voldoende sterk ontwikkelde en afgerijpte twijgen. De verzamelde twijgen worden per soort samengebonden en geëtiketteerd. Daarna worden ze voor twee derden ingegraven in zand, langs de noordzijde van een muur of heg. In elk geval afgeschermd van de zon, zodat stek- en enthout zolang mogelijk in rust blijven en de knoppen zo laat mogelijk beginnen te zwellen.

Winterstekken kunnen verder nog de hele winter gesneden worden. Nadat ze gesneden zijn worden ze, tot een paar centimeter van de top, opnieuw ingegraven aan de noordzijde van een muur of heg. Vergeet de etiketten niet!

Eind februari-begin maart worden de winterstekken dan uitgeplant.
alles over winterstekken

Snij eens winterstekken van rode, witte en zwarte bessen, van Deutzia, Philadelphus, Buddleya, Ribes, sommige cotoneasters, Forsythia, Kerria, Lonicera tatarica, Spiraea (soorten), Tamarix, Sambucus, Salix e.a.

SERRE
Indien u erover nadenkt om een serre te installeren, dan is het nu de hoogste tijd. Nu geinstalleerd kunt u er in de komende lente reeds volop van genieten.
Wenst u er ook gedurende de winter van te genieten, dan is een thermostatisch regelbare verwarming echt onontbeerlijk.