Overwintering van de vijver

Elk jaar, in de herfst kriebelen de handen van veel vijverliefhebbers, als de bladeren en bloemstengels van moerasplanten en vijverrandplanten verwelken, vergelen en verdorren; groot is de drang om alles netjes op te ruimen en dat is nu net wat we niet moeten doen.

Er zijn nogal wat moeras- en vijverrandplanten die niet voor 100 % wintervast zijn. Het dorre loof zal tijdens de winter enige bescherming bieden tegen vorstschade. Tevens zijn het overwinteringsplaatsen voor het "kleine leven" in en rond de vijver. Met andere woorden, het moeras en de vijverrand worden slechts in de lente, zowat half maart, opgeschoond.

Bij vorst
Indien het vriest en er een ijslaag op de vijver ligt, is het zeker niet aangewezen om dagelijks dat ijs te gaan breken. Als het vriest moet je van een vijver afblijven.
Bij vorst is het onderaan de vijver steeds + 4° C . Daar ook overwinteren de vissen bij vorst. Uw voorzorgen moet je vroeger nemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een takkenbos in de vijver, die de luchttoevoer garandeerd en het volledig dichtvriezen belemmert. Beter is een één Söchting Oxydator te plaatsen per 6³ voor de zuurstofvoorziening van uw vijver tijdens de winter.

Het is absoluut uit den boze om op de ijslaag te lopen. Op uw vissen heeft dit een gelijkaardig effekt als een aardbeving. Laat tijdens de winter uw vissen rusten, in aanwezigheid van voldoende zuurstof en bij afwezigheid van giftige biogassen. Meer weten? Zie hieronder.

Het winteronderhoud van de vijver, met de Söchting Oxydator is bijzonder eenvoudig, goedkoop en ... permanent.

Belangrijk voor de overwintering van uw vijvervissen zijn:

  • Een constante watertemperatuur, zonder dat koud water met minder koud water gemengd wordt. Dus geen pompen of fonteinen of beluchters want deze mengen steeds koud met minder koud water.
  • De afwezigheid van giftige biogassen (methaan) die gevormd worden bij de anaërobe vertering, zeg maar verrotting, van organisch afval.

Deze omstandigheden worden perfekt gerealiseerd door de Söchting Oxydator.
De Söchting Oxydator fabriceert zelfstandig, door middel van katalyse van zuurstofwater, aktieve vrije zuurstof die zich binnen de 48 uur in het totale vijvervolume verspreidt. Ook in het substraat, het bodembezinksel of het bodemslijk. Deze zuurstof dringt door tot op de bodem van de vijver, zonder dat er enige beweging in of op het water gebracht wordt.
Er is dus bij de zuurstofverzorging met de Söchting Oxydator geen vermenging van koud met minder koud water, noch worden er giftige biogassen onder het water vermend. Integendeel, de aanwezige giftige biogassen worden geoxideerd tot onschadelijke verbindingen die neerslaan.

Tevens belet de Söchting Oxydator de vorming van nieuwe giftige biogassen. Giftige biogassen worden, zoals gezegd, gefabriceerd door anaërobe verrottingsbacteriën en deze kunnen niet tegen de alom aanwezige aktieve, vrije zuurstof. De anaërobe bacteriën sterven bijgevolg af.

De Söchting Oxydator verbruikt slechts één liter waterstofperoxyde 30 % (zuurstofwater 30 %) voor de ganse winter, voor een vijver tot 6 m³. Dus van oktober - november tot februari - maart verbruikt de Söchting Oxydator minder dan 10 €.

Voordelen van de Söchting Oxydator.
- Winter en zomer voldoende zuurstof voor uw vissen.
- Dus gedaan met wintersterfte en zomersterfte.
- Geen uitdrijving van CO2 door beweging op het water.
- Vorming van een geringe hoeveelheid bijkomende CO2.
- Geen giftige biogassen meer in de vijver.
- Geen meetbaar nitriet meer in het water.
- Gezonde vissen in gezond water.
- Belemmert schimmel- en huidinfekties bij uw vissen.
- Geen algen en/of draadalgen meer.
- Afbraak van het aanwezige slib.
- Sierkeien in het water behouden of verkrijgen hun originele kleur.
- Als toetje: helder water het jaar rond.
medium_Oxydator w.jpg
Oxydator W voor vijvers
Oxydator plaatsen.JPG