Juli Week 4

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Prei: wintervariëten om te oogsten april-mei van volgend jaar. Zaai op een humusrijk en vochtig zaaibed en dek af met een natte juttezak. Tijdig uitplanten is naadzakelijk, dat de planten nog goed in de groei komen voor de winter. Tijdens de winter is enige organische bodembedekking aangewezen. Gebruik bladeren, compost of hennepstrooisel. Lees meer: http://www.brunostuinagenda.com/Nieuw%20bodemstrooisel

Planten
Groene selderij: hollepijp planten in groeven, tijdens de winter afdekken, oogst januari- februari. Maak groeven van één meter breed, plant op 30 X 20 cm, dek 's winters af met rijshout of ander luchtig materiaal. U kunt ook planten in koude bak. Vanaf begin november 's nachts dekken, over dag zoveel mogelijk luchten. Vanaf begin november 's nachts een plastic tunnel over het perceel trekken en overdag luchten, kan ook.

Verzorgen
Aardbeien: Planten die u wenst te laten staan voor volgend jaar, moeten dringend opgeschoond worden. Verwijder alle oude bladeren en uitlopers, zodat het hart opnieuw kan uitgroeien. Geef tevens een overbemesting van 5 - 10 Kg van een samengestelde organische meststof en werk die in met een oppervlakkige grondbewerking. Denk erom, aarbeien hebben een zeer oppervlakkig wortelgestel. Dus zeker niet spitten tussen de rijen. Elke diepe grondbewerking zal een funeste invloed hebben op de hergroei van dit jaar en de produktie van volgend jaar.

Het is ook van het allergrootste belang om de aardbeiplanten tot de winter gezond te houden. Alle besmettingen die nu optreden zullen volgend jaar tijdens de produktie terugkeren.

Vooral de aardbeimijt kan in het najaar nogal wat ravage aanrichten. De bladeren worden vaak aangetast nog voor ze volledig ontwikkeld zijn. De ei-afzetting gebeurt in de aangetaste organen, het insekt overwintert in het hart van de planten.

Ook de witziekte en de vruchtrotschimmel kunnen zich na de plukk of na de planting van nieuwe aardbeiplanten, nog verder uitbreiden. Waakzaamheid en zo nodig bestrijden is geboden.

Meloenen: denk eraan uw meloenen regelmatig te snoeien.

Tomaten: in de open lucht, de hoofdstengel innijpen één blad boven de derde of vierde tros. In de serre, al naar gelang van de teelt en de groei kuny u drie tot zes trossen bewaren.

Knolvoet bij koolgewassen.
Knolvoet wordt meestal veroorzaakt door een grondschimmel, die vooral in de grond, op aangetaste plantendelen en andere kruisbloemigen (o.m. kruiskruid) overwintert.
Bestrijding: vruchtafwisseling en een voldoende hoge pH zijn de enige afdoende preventieve middelen. Grondontsmetting op het zaaibed en in de plantslippen, kunnen op een ziek perceel enig soelaas bieden. Raadpleeg uw leverancier.

FRUITTUIN
Denk aan de veiligheids termijn van de bestrijdingsmiddelen, bij een eventuele late bespuiting.

Pruimen: 'Monsieur Hatif' (Prune Monsieur) en 'Reine Claude d'Oullins' kunnen nu geplukt worden.

Appelen: Er kan begonnen worden met een eerste tussenpluk van 'Transparente Blanche', ook oogstappel genoemd.

Kruisbessen: (stekelbessen) Indien de struiken te zwaar beladen zijn kunt u een deel van de bessen groen of onrijp plukken en inmaken. De kinderen zullen ze volgende winter zeer graag eten en u kunt er ook taarten mee bakken en wildschotels mee garneren. Het hoeven heus niet altijd witte druiven te zijn.

Oculeren
Augustus is de oculatiemaand bij uitstek. Deze maand zijn te oculeren: rozen, appelen, peren, perziken en in het begin van de maand nog de laatste kersen en pruimen. Ook sierkers, sierappel, sierpruim, Acers, seringen e.d. kunnen in augustus geoculeerd worden. Voor de techniek, zie de volgende link.
http://www.brunostuinagenda.com/juli_week_3