Juli Week 3

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Veldsla: heeft een goed aangesloyten grond nodig, dus niet spitten, de grond enkel ophakken. Zaaien en goed vastleggen met de klopper.

Planten
Rabarber: om de 4 tot 5 jaar, in deze tijd, de struiken scheuren en verplanten. Plant de neuzen 5 cm onder de grond. De rabarber groeit namelijk jaarkijks een paar cm omhoog.
Zorg er bij het scheuren van de pollen voor, dat elk stuk een gedeelte van de buitenzijde heeft. Het middelste gedeelte van de rabarberpollen is namelijk weinig groeikrachtig.

Ardbeien: Plant uw nieuwe aardbeiplanten zo vlug mogelijk. Is de grond te droog, dan kan beter een fikse regenbui afgewacht worden of moet eerst voldoende beregend worden. Plant alleen goed ingeworteld pootgoed, afkomstig van stekbed of in pot gestekte planten. Aardbeien vragen licht zure grond (pH +/- 6) en een zware organische bemesting, ruim vooraf, bij de grondbewerkingen, toegediend. Gebruik nooit verse mest, daar dit wortelverbranding veroorzaakt.
Aardbeien kunt u eigenlijk niet teveel bemesten, indien de meststoffen tijdig ingewerkt zijn, d.w.z. twee tot drie weken voor de planting, en u gebruik maakt van een evenwichtige samengestelde organische meststof.

Aardbeien moeten nog voor de winter een zwaar gewas ontwikkelen. Hoe sterker de jonge planten zich, nog voor de winter, ontwekkelen; des te hoger zal volgend jaar de produktie zijn.
Pas geplant heeft het aardbeiplantje slechts één hart. Nog voor de winter kan het zich ontwikkelen tot een plant met twee, drie, tot zelfs vijf harten. Per hart vormen er zich volgend jaar twee bloemtrossen. Her rekensommetje is vlug gemaakt: hoe meer harten, hoe meer bloemtrossen en uiteraard hoe meer aardbeien.

De groei van de aardbeiplant vanaf de planting tot de winter, is bijgevolg bepalend voor de produktie volgend jaar!

Aaardbeien planten op zwart plastic: Een band zwart plastic van 1 meter breed wordt over een plantklaar, licht opgehoogd bed van 80 cm breed gelegd. Zodanig dat het plastic aan beide zijden 10 cm in de grond komt.
medium_aardbeien planten 1.JPG medium_aardbeien planten afrollen plastic.JPG
Span het plastic goed aan. Op dit met plastic beklede bed van 80 cm breed, komen 2 rijen aardbeiplanten die 20 cm van de rand en 40 cm uit elkaar geplant worden. Snij ronde gaten in het plastic om te planten of sla er telkens uw spade door om in sleuven te planten. Voor deze laatste methode moet het plastic echt goed vastliggen, liefst 14 dagen van tevoren.
medium_aardbeien vast leggen plastic.JPG medium_aardb. op plastic planten.JPG

SIERTUIN
Lelies: de 'Madonnalelie wordt nu geplant, in kalkarme grond, met de kop in de zon en de voeten in de schaduw.

Rozen: kunnen nu al geoculeerd worden. Snij uw oculaties van twijgen in volle bloei. Gebruik bij het oculeren een vlijmscherp entmesje. Snij enkel oculaties van de middelste ogen op een twijg.

Snij een schijfje van de twijg tot net in het hout, van 1 cm boven tot 1,5 cm onder het oog.
medium_DSCF0064.JPG medium_DSCF0065.JPG
Licht vervolgens aan de binnenzijde van de oculatie het houtpelletje eruit. Opgelet: zonder het oog er mee uit te trekken. Snij de bladsteel af, 1 cm van de basis. Vervolgens wordt na het ontbloten van de wortelhals van de onderstam een "T"- insnede gemaakt door de bast (schors) van de wortelhals.
large_DSCF0066.JPG
Licht beide hoeken van de bast, bovenaan, op en schuif er de oculatie in. Het bovenste lipje van de oculatie wordt gelijkgesneden met de dwarssnede (bovenste snede ) van de "T"-snede. De oculatie heeft aldus vol kontakt met de cambiumlaag van de onderstam. Aanbinden met raffia of een ander bindmiddel.

Opmerking: fruitbomen worden op de gewenste hoogte geoculeerd: laagstam 10 cm boven de grond, half stam 1,5 meter boven de grond en hoogstem 2 tot 2,25 meter boven de grond.

FRUITTUIN
Steenfruit: Met uitzondering van de vormingssnoei en de perziken, wordt het steenfruit gesnoeid na de pluk. Dus vanaf nu.

Hij heeft gezegd:
Aardbeien kun je nooit teveel bemesten.
Bruno