Juli Week 2

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Andijvie: laatste zaaiing voor 15 juli in vochtige, voedzame grond. Het beste, bij deze late zaaiing, is ter plaatse zaaien en uitdunnen. Zaait u toch op zaaibed, dan moeten bij het uitplanten de bladeren met één derde worden ingekort.

Winterandijvie: onder meer: 'Suikerij van Milaan'.

Keukenraap: zaai nu wintervariëteiten.

Sla: vanaf ongeveer 10 juli geen zomerrassen meer zaaien. Zaai lente variëteiten of specifieke herfstvariëteiten. De vele mislukkingen, zoals doorschieten, in de slateelt bij de tuinliefhebbers ligt meestal aan een verkeerde variëteitskeuze.

Het doorschieten (de bloemvorming dus) houdt nauw verband met de daglengte. De lente- en herfstvariëteiten zijn eigenlijk "lange dag planten", d.w.z. dat ze pas tot bloemvorming over gaan als de dagen lang en de nachten kort zijn.
De zomervariëteiten zijn "korte dag planten" en gaan dus pas bloemen vormen (doorschieten dus) als de dagen kort en de nachten lang zijn.

Weeuwenselderij: kan nog steeds gezaaid worden in vochtige, humurijke en voedzame grond. De oogst zal dan na de winter gebeuren, voordat de bloemzetting of het doorschieten begint.

Verzorgen
Inmaakuitjes: strijk het loof plat, zo rijpt het beter af. Het is beslist niet goed om zilveruitjes te oogsten alvorens het loof afgerijpt is.

Knoflook: indien tijdig geplant werd, kan nu geoogst worden. De bladeren moeten echter volledig afgerijpt zijn. Onvoldoende afgerijpt geoogst, zal de knoflook onvoldoende bewaren en verliest hij teveel van zijn aroma.

SIERTUIN
Tweejarige plantjes zaaien: viooltjes, muurbloemen, vergeet-mij-nietjes, madeliefjes en primula's worden nu gezaaid. Zaai vooral ruim genoeg, te kort op elkaar zaaien geeft alleen maar narigheid bij het verspenen of oppotten. Wanneer de plantjes een paar cm groot zijn, worden ze verspeend op 10 X 5 cm of opgepot in potten van 8 cm.
Gazon: wekelijks voldoende beregenen is even belangrijk als de wekelijkse maaibeurt.

Chrysanten: van de grootbloemige potchrysanten moeten de zijscheuten of dieven regelmatig weggenomen worden. Dit karwei moet echt regelmatig en met zorg uitgevoerd worden. Bind de planten ook regelmatig op.

Wollige bloedluis: op de vuurdoorn (Pyracantha) is deze hardnekkige parasiet door de tuinliefhebber soms moeilijk te bestrijden. Borstel met een verfkwast de aangetaste twijgen goed in met petroleum. Eeen ongevaarlijk en afdoend middel.

Inmiddels is gebleken dat Pyracantha een waardplant is van 'perevuur', een bij de perentelers gevreesde ziekte. Het zou dus beter zijn de Pyracantha uit onze tuinen te bannen. Er zijn voldoende alternatieven.

FRUITTUIN
Te zwaar beladen fruitbomen dienen zo gauw mogelijk gestut en aangebonden te worden.

Perzik 'Amsden': plukken vanaf 15 juli. Pluk de aan de bomen volledig gerijpte vruchten er regelmatig tussenuit. Hierdoor wordt de plukperiode verlend.

Pruimen: 'Belle de Louvain wordt nu geplukt.

Zeg nu zelf, wat is er lekkerder dan bijvoorbeeld een pas geplukte, aan de boom gerijpte perzik?

KEUKENKRUIDEN OOGSTEN
Tenzij men precies de bloemen nodig heeft, worden de keuken- en geneeskrachtige kruiden het best in volle groei geoogst, net voor de bloei. Snij ze in de voormiddag, na het opdrogen van de ochtenddauw. Droog alleen de bladeren, knip er zelfs de bladstelen af. Bladeren en ook bloemen worden in de schaduw gedroogd, in een luchtig vertrek.
Gedroogde kruiden kan men het best opbergen in glazen potten, die afgesloten worden met een fijn geweven linnen doekje. Pluk of snij nooit beschadigde of bespoten kruiden. Bladeren en bladrozetten hebben de meeste kracht kort na het ontluiken. Ook de bloempjes moeten zo snel mogelijk na het ontluiken geoogst worden.
Het invriezen van keukenkruiden kan enkel dienen om gerechten op smaak te brengen en te decoreren. Eventuele geneeskrachtige eigenschappen gaan door het invriezen grotendeels verloren.