December Week 2

GROENTETUIN
Knoflook: inderdaad, bij zacht weer en op zandige grond kan nu reeds of nog altijd, knoflook geplant worden. Heeft u niet in oktober geplant, doe het dan nu.

Aanleggen van een broeilaag:
Voor de teelten die in januari beginnen, worden nu de broeilagen ingegraven.

Techniek.
De gisting of het verteren van paardemest, gaat gepaard met de ontwikkeling van warmte. Vandaar dat paardemest een warme mest wordt genoemd en bijvoorbeeld koeienmest een koude mest wordt genoemd. Wie herrinnert zich niet de dampende mesthopen op de paardenboerderijen of in de manèges?
Ook gazonmaaisel dat op een hoop gezet wordt verhit binnenin. Deze verhitting tijdens de gisting noemen de tuinders : broei. Dankzij die warme gisting kunnen wij, door het aanbrengen van een laag paardemest en/of gazonmaaisel in de grond, de bodemtemperatuur verhogen. Dekken we dit perceel dan verder af met rietmatten, plastic kappen of glasramen, dan verkrijgen we ook een hogere luchttemperatuur.

Een broeilaag in een koude bak aangebracht, geeft ons een broeibak waar de temperatuur in het gunstigste geval en op het toppunt van de broei tot 30° C hoger kan liggen dan de buitentemperatuur.
Voor de zomerteelt van meloenen en komkommers moeten wij echter niet naar die uiterste temperatuursverschillen streven. Wij zullen ons meer richten naar een gematigde broeilaag.

Ingrediënten
U heeft nodig: paardemest in een goede verhouding, stro-uitwerpselen, evenveel dorre bladeren, bij voorkeur harde bladeren van eik, kastanje of beuk, acer enz en een paar emmers gier (aal). Beschikt u niet over gier, dan volstaan een paar emmers regenwater.

Aanleg
1- Graaf in het midden van de zonneberm, de broeibak of het plantperceel een gleuf uit van 60 - 70 cm breed en 25 - 30 cm diep. Zorg dat de zijwanden van de greppel schuin naar binnen staan.

2- Leg onderaan de sleuf een laag aangestampte dorre bladeren van 5 cm dik.

3- Meng de verse paardemest met een even groot volume bladeren of meng het gazonmaaisel met de helft van de bladeren.
Het is belangrijk om goed en gelijkmatig te mengen.

4- Breng de gemengde broeimaterialen in aangestampte lagen van 10 cm dik, aan in de greppel. Herhaal deze bewerking tot er een broeilaag van 30 cm is bereikt, die minsten 5 cm boven het grondniveau uitsteekt.
Opgelet, goed aanstampen is een "must".

5- Overgiet de aldus aangelegde broeilaag rijkelijk met gier of regenwater en dek de broeilaag af met rietmatten of plastic. De broeilaag moet nu 5 dagen rusten. Dagelijks eens luchten om de vrijgekomen gassen te laten ontsnappen is aangewezen.

6- Na een vijftal dagen wordt de broeilaag afgedekt met 20 tot 25 cm goede tuinaarde of teelaarde.

7- Na het opwarmen van de dekgrond (na +/- een week) kan geplant worden. Afdekken met ramen of plastic tunnel en u heeft een perfekt broeibed.

Zonder afdekking met glas of plastic, kan het ook tegen een noordermuur. Het broeibed komt dan in de zonneberm te liggen.
Een broeibed geeft meestal schitterende resultaten. Gewoon ook eens proberen!