December Week 1

GROENTETUIN
Straks begint het zaaiseizoen weer, u kan tijdens de winter uw zaaikistjes, -teilen en potten schoonmaken en rangschikken.

Plantaardappelen: bestel nu uw plantaardappelen; indien u ze tijdig in uw bezit heeft kunt u de vroege aardappelen ook tijdig te kiemen leggen.
Om bij het voorkiemen gezonde, sterk kiemen te krijgen, moeten de plantaardappelen in een koele ruimte staan (wel vorstvrij), zo kort mogelijk bij het licht.
Molsla: kan in de tuin ter plaatse gebleekt worden, door ze met een 10 cm dikke laag tuingrond te bedekken.

Asperges: het verdorde loof moet nu beslist verwijderd worden. De dorre stengels zijn immers overwinteringshaarden voor het aspergekevertje; verzamel daarom vooral de onderste dorre stompen en verbrand ze.

Gereedschap: nazien, schoonmaken, herstellen, oliën en opbergen. Zorg ervoor dat uw gereedschap en machienes zo droog mogelijk en, indien mogelijk, vorstvrij overwinteren. Breng uw gazonmaaier naar de leverancier voor een volledige onderhoudsbeurt; op die wijze kunt u zich veel narigheid besparen tijdens de volgende zomer.

FRUITTUIN
Bomen waarvan u wenst dat ze volgend jaar sterker doorgroeien, moeten zo vlug mogelijk gesnoeid worden. Bomen die we wat wensen te verzwakken worden in maart gesnoeid.

Snoeien: is een vak apart. U moet de groeikracht en de produktiviteit van de variëteit en de onderstam kennen, alsmede de struktuur en de bemestingstoestand van de grond. Tevens moet rekening worden gehouden met de fysiologie van de boom.
Snoeien moet niet alleen licht en ruimte in de boom brengen, maar vooral: er moet evenwicht nagestreefd worden. Eventueel zullen we ook de botten uitdunnen, in geval er werkelijk teveel bot aanwezig is of indien de boom te langzaam groeit.

Bedenk bij het snoeien dat het om de fruitteelt gaat en niet om de houtproduktie. Een mooie boom is bijgevolg minder belangrijk dan een degelijke produktie.