Augustus Week 3

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Meisavooien: worden nu gezaaid en nog voor de winter uitgeplant op 50 X 50 cm, in een humusrijke goed gedraineerde grond.
Oogst: april-mei volgend jaar.

Winterradijs: laatste zaaiing, indien u deze winter over deze gezonde gronte wilt beschikken, is het nu de hoogste tijd om te zaaien.

Planten
Broccolli's: op een beschutte plek wordt nu het pootgoed uitgeplant dat in juni gezaaid werd. Een humusrijke grond met een vrij hoge pH-waarde (6,5 - 7)is gewenst.
Plant op 70 X 70 cm. Zorg ervoor dat de jonge planten geen groeistilstand oplopen. Regelmatig gieten of beregenen kan dus noodzakelijk zijn. Zie ook winterbloemkolen op deze link: http://www.brunostuinagenda.com/juni_week_2
Houd het perceel ook onkruidvrij, zo kunnen de planten in het najaar beter opdrogen. Een hoge onkruidstand zou de koolplanten ook doen rekken (fileren), waardoor ze aan winterhardheid verliezen.

Witloof: alleen maar om u aan te sporen ook eens "vroeg witloof" te telen. Het is echt de moeite waard om het zelf eens te proberen. Voor de verdere bahandeling van de wortels zie volgende links: http://www.brunostuinagenda.com/oktober_week_1
http://www.brunostuinagenda.com/november_week_1

Verzorgen
Aardappelen: indien aangetast door de aardappelplaag (fytophtora), worden de knollen liefst zo gauw mogelijk gerooid. Laat de aardappelen in een voorlopige opslagplaats eerst voldoende opdrogen en "uitzweten" om ze pas na 3 weken uit te sorteren en de niet beschadigde aardappelen in hun definitieve opslagplaats te brengen.

SIERTUIN
Herfstbloembollen: nu bestellen om te planten van september tot november. Tulpen, narcissen, crocussen, blauwe druifjes, hyacinten enz. enz. Het lentekleurenfestival wordt nu besteld.

Colchicum of herfstijloos: Plant eens enkele knollen van deze herfstcrocus, ze zullen niet enkel nog deze hefst bloeien, maar elk jaar opnieuw in augustus. Herfstcrocus is een echte aanrader, uw vrienden en kennissen zullen versteld staan.

Steunstokken plaatsen: dahlia's, zonnebloemen, septemberkruid e.d. moeten dringend flink gesteund worden. Let er op, de planten bij het opbinden niet "op te hangen".

Nog zomerstekken:
U kunt ook zomerstekken maken van vele sierstruiken met blijvend en vallend blad, zoals: Aucuba, Potentilla, vele cotoneaster species, Berberissoorten, Deutzia (soorten met fijn hout), Euonymus, Gaulteria, Hedera, Chamaecyparis in soorten, Thuya-variëteiten, Cupressocyparis, Prunus laurocerasus, ook de c.v. Otto Luycken, Ligustrum met bont blad, Pachysandra, Weigelia, Buxus, Lavendula etc.

Zomerstekken van coniferen en bladhoudende sierstruiken worden in een mengsel van 2 delen turf en één deel zand gestoken, onder plastic- of glazan klokken of omgekeerde bokalen. Zet de stekken schouder aan schouder of steek ze in stekplaten onde koud glas. Afschermen tegen de zon en vochtig houden zijn noodzakelijk, evenals een regelmatige kontrole op bederf.
medium_zomerstek snijden.JPG medium_zomerstek gestoken.JPG
large_zomerstek onder rietmat_0.JPG

De snijwonden van de stekken kunnen behandeld worden met stekpoeder (in uw tuincentrum), om de beworteling te bevorderen en bederf te voorkomen.

FRUITTUIN
Plukken
Peren: Clapp's Favourite.
Pruimen: Altesse Double (eind van de maand).