Juni Week 2

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Molsla: het is nu het meest geschikte tijdstip om deze smakelijke en gezonde bleekgroente te zaaien.

Winterbloemkool (witte): zaai nu op een humusrijke bodem, op een frisse plek. Niet verspenen, uitplanten begin augustus, zodra de planten voldoende ontwikkeld zijn. Overwintering op volle veld. Oogst: april-mei volgend jaar.
Zaaien van winterbloemkool kan ook in tufpotjes of perspotten, laat de turfpotjes in geen geval droogvallen. Zaai drie zaadjes per potje en bewaar enkel het kloekste. Zet de potjes op een frisse plek gewoon op de eerde, blokkeer ze, dat ze niet omvallen, houd ze vochtig en afgeschermd van de zon tot de kiemeing. Na de kieming veel licht en vochtig houden.

Deze zogenaamde witte broccoli's moeten op ruime afstand uitgeplant worden: 70 X 70 cm. Indien ze te kort bij elkaar staan zullen de planten onvoldoende afgehard de winter ingaan en is de kans op vorstschade groter.
Om dezelfde reden moeten we bij de winterbloemkolen en ook de broccoli's, omzichtig omspringen met stikstofmeststoffen.
Begin tot half september zullen we zelfs een overbemesting geven van een samengestelde organische meststof met een hoger kali-gehalte dan phosphor en stikstof; om de planten te versterken voor de wonter.

Een hoge pH (6,5 tot 7) is al evenzeer noodzakelijk als een humusrijke bodem.
Ook een bespuiting met magnesiumsulfaat (20 g per 10 lit. water) zal de vorstresistentie en de kwliteit van onze winterbloemkolen verbeteren. Zie ook oktober week 3 met deze link: http://www.brunostuinagenda.com/oktober_week_3

Planten
Zomersavooi: laatste planting.

Groene selderij: oogst voor de winter. We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen dat selderij slechts goede resultaten geeft in een humusrijke, vochthoudende bodem met een voldoende hoge pH (pH7). Zorg dus voor een rijke organische bemesting, bijvoorkeur met een samengestelde organische meststof. Regelmatig begieten of beregenen kan even noodzakelijk zijn als de bemesting.

Verzorgen
Aardbeien: leg nu stro of hennep bodemstrooisel tussen de rijen. Het hennepstrooisel heeft minder last van de wind en houdt uw bessen perfekt proper. Kijk op volgende link. http://www.brunostuinagenda.com/Brunos%20Tuinshop

Prei: de made van de prei- en ajuinvlieg kunt u niet bestrijden door het gewas af te snijden; integendeel, dit veroorzaakt een groeiremming en verzwakt de planten.

FRUITTUIN
Nabloeibespuitingen: indien uw fruitbomen aangetast zijn door schurft of witziekte, kunnen de nieuwe curatieve middellen misschien een oplossing bieden. Raadpleeg uw leverancier.