Juni Week 1

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Andijvie: ter plaatse zaaien in frisse grond. Zaai in lijnen op 30 cm uit elkaar; in de lijn uitdunnen op 25 - 30 cm.

Groene selderij: Mechelse hollepijp of Weeuwenselder.

Wintersavooi: laatste zaaiing. Het is nu echt de tijd om de laatste wintersavooien uit te zaaien op wachtbed.

Opvolgingszaaiingen: sla, radijs, koolrabi e.a.

Sojabonen: inderdaad, u kunt zelf de gezondste peulvrucht ter wereld kweken, dank zij de voor ons klimaat op punt gezette variëteiten: 'Fiskeby v' en Caloria. Zaai de eerste dagen van juni op een beschutte en warme plek, 35 cm tussen de rijen en leg om de 3 cm, in de lijn, een boon, zowat 2 à 3 cm diep. Aanaarden als de planten 10 tot 15 cm hoog zijn.

Sojagerechten: gekookt, geroosterd of gebruik enkel de kiemscheuten. Zie ook volgende link: http://www.brunostuinagenda.com/mei_week_1

Planten
Witte kool: witte bewaarkolen nu planten. Witte bewaarkolen moeten beslist voor 15 juni de grond in.

Zomerprei: op humusrijke zwaar bemeste grond. Het beste preiplantsoen heeft slechts de dikte van een potlood. Dikker of dunner zijn beiden niet goed.
medium_preiplanten voorbereiden.JPG medium_prei uitplanten.JPG
Preiplanten moeten degelijk voorbereid worden alvorens ze te planten. Kort de bladeren voor één derde in en kort de wortels in tot op 0,5 tot 1 cm van de wortelplaat. Beide bewerkingen kunnen met de bussel gebeuren, indien de preiplanten bij het weghalen op het zaaibed, voldoende goed getrieerd werden.
Zet de planten daarna in een emmer met 5 tot 10 cm modder.
Zet de preiplanten slechts 10 cm diep, dieper geplant zal de jeugdgroei minder sterk zijn.
Let erop dat de planten zo geplaatst worden, dat de bladeren zich in de rijrichting ontwikkelen, dit vergemakkelijkt het onderhoud.
Giet tenslotte de plantgaten dicht.
Als de preiplanten flink aan de groei zijn wordt dan voor de eerste keer aangeaard. Een tweede maal aanaarden gebeurt net voor het gewas dichtgegroeid is.
small_prei ophogen 1.JPG small_prei ophogen 2.JPG

Tomaten: planten onder koud glas voor de late teelt. Oogst vanaf september. Zorg voor een sterke jeugdgroei door een zware organische bemesting en regelmatig te begieten.

Verzorgen
Staakbonen: geef us jonge staakbonen tot het begin van de bloei, om de tien dagen wat vloeimest.

SIERTUIN
Chrysanten: potchrysanten en grootbloemige chrysanten worden nu in hun definitieve pot gezet voor hun zomerverblijf. Het best kunt u de planten, met pot en al, ingraven in de tuin. Dagelijks watergeven tot de kluit doorgeworteld is, is een must. Geef ook om de week wat oplosmeststof.

Chrysanten voor snijbloemen: kunnen ook uitgezet worden in de vollegrond. Vanaf 15 september worden ze dan afgedekt met een plastic tunnel of met glas.

Hagen knippen: stel dit vermoeiende karwei niet te lang uit. Hoe sterker de hagen doorgeschoten zijn, hoe moeilijker het wordt om ze bij te knippen.

Hagen moeten steeds in pyramidale vorm geknipt worden, om er ook onderaan de groei in te houden.

Na de planting moeten de jonge haagplanten, coniferen uitgezonderd, tot de helft terug gesnoeid worden, zodat ze ook onderaan goed vertakken. Doe dit liefst na het hernemen van de groei.
Hagen scheren.JPG
Links is goed geknipt, rechts is slecht.

De koolvlieg: zorg ervoor dat uw koolplanten steeds tot het hart aangeaard zijn. De koolvlieg is immers een moeilijk te bestrijden insekt, dat zijn eieren tegen de koolstam, op de grond legt. De jonge made dringt dan in de stam en graaft gangen in stam en wortels.
Zit de stam steeds onder de grond dan kan de koolvlieg haar eitjes niet afzetten.