Augustus Week 2

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Peterselie: laatste zaaiing, zaai op een vochtige plek. Het zaad ligt lang alvorens te kiemen. Gedurende heel het kiemproces moet de grond vochtig blijven, zoniet kiemen de zaadjes niet. Dek daarom het zaaibed af met een natte jute zak.

Keukenrapen: nu ter plaatse zaaien en uitdunnen op 25 X 10 cm.

Spinazie: zaai wintervariëteiten; in augustus gezaaid kunt u tweemaal oogsten voor de winter en éénmaal na de winter. Geef na elke pluk een lichte overbemesting met vloeimest of een lichte dosis (5 Kg per are) samengestelde organische meststof.
Spinazie doet het beter op een kalkrijke grond.

Verzorgen
Tomaten: blijf regelmatig de dieven wegnemen.

Witloof: indien tijdig gezaaid werd, voor 10 mei, kan nu een eerste partijtje wortelen gerooid worden. Laat ze met de bladeren eraan acht dagen op het veld liggen alvorens ze te sorteren en in te kuilen. De wortels mogen echter niet in de zon liggen. De verwarming of de broei op de worellaag wordt pas aangelegd (begin forcerie) nadat de vezelwortels zich opnieuw voldoende ontwikkeld hebben, dit is ongeveer 14 dagen na het inkuilen. Witloof met dekgrond zie deze link http://www.brunostuinagenda.com/oktober_week_1
Zonder dekgrond: http://www.brunostuinagenda.com/november_week_1

FRUITTUIN
Frambozen: na de pluk worden de afgedragen twijgen en de te zwakke jonge scheuten tot op 10 cm boven de grond weggesnoeid. Dit komt de overblijvende sterke, jonge scheuten ten goede, die volgend jaar vruchten zullen dragen.

Schurft op appel en peer: let op, kontroleer regelmatig de appel- en perebomen op schurft en grijp tijdig in met een geschikt schimmelwerend middel. Het zou werkelijk jammer zijn indien uw vruchten nu nog zouden aangetast worden door schurft. Indien schurft niet tijdig bestreden wordt kan dit bij bepaalde rassen, zoals Durondeau bijvoorbeeld, aanleiding geven tot takschurft en dan is het hek helemaal van de dam.

SIERTUIN
Stekken van Pelargonium (geranium): Snij een kopstek met 4 of 5 ontwikkelde bladeren, waarvan u de onderste twee verwijdert. Het snijvlak begint recht tegenover een oog en eindigt schuin onder dat oog. Laat de snijwonde minstens een uur opdrogen. Stel de gesneden stekken absoluut niet bloot aan de zon.
medium_geraniumstek snijden.JPG medium_Geraniumstek.JPG
Zet de stekken in een mengsel van 1 deel turf + 1 deel bladgrond + 1 deel zand of in een kant en klaar gekochte zaai- en stekgrond.

U kunt de stekken samen in een pot, kistje of teil zetten of u kan ze elk afzonderlijk oppotten in een pot van 5 cm diameter.
Graaf de potten voor de helft in, in een koude bak en belommer de ramen.
Tot de beworteling moet het stekbed vochtig en besloten gehouden worden. Gieten doet u pas als het echt nodig is. Beter is het de stekken af en toe te benevelen. Indien de stekken te nat staan, geeft dit aanleiding tot rotten.
medium_zomerstek onder rietmat.JPG

Zodra de stekken bewortelen, kan regelmatig gelucht worden. De ingewortelde stekkenworden zo snel mogelijk opgepot in een pot van 9 cm. De stekken moeten koel, vorstvrij en droog overwinteren. Gieten doe je pas als het echt nodig is.

Op dezelfde wijze kunnen ook Fuchsia's gestekt worden.

Chrysanten: Vanaf 10 aygustus worden bij de grootbloemige potchrysanten de hoofdbotten bewaard. De nevenbotten en zijbotten worden verder regelmatig uitgeluisd. Ook de dieven (okselscheuten) en de wortelscheuten moeten verder regelmatig weggenomen worden. Zo nodig ook steunen en binden.