Augustus Week 1

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Winterandijvie: 'Suikerij van Milaan', laatste zaaiing op frisse, humusrijke grond. Later uitdunnen op 30 X 20 cm. Belommeren tot de kieming. Vanaf september afdekken met groeifolie of plastic tunnel is gewenst.

Veldsla: kan nog de hele maand gezaaid worden op frisse, goed aangesloten grond.

Wortelen: Zaai nu half lange vroege variëteiten en laat de wortelen op het perceel in de open lucht overwinteren voor een zeer vroege oogst in de volgende lente. Enige bescherming tussen de rijen tijdens de winter is aangewezen. Gebruik hiervoor bladeren, stro of hennepstrooisel. Lees meer over hennepstrooisel via deze link.
http://www.brunostuinagenda.com/Nieuw%20bodemstrooisel

Stamslabonen: kunnen in de serre, de koude bak of onder groeifolie nog gezaaid worden tot half augustus. Onder plat glas of in de koude bak volstaat het de ramen vanaf begin september dicht te leggen en bij zonnig weer zoveel mogelijk te luchten. Onder groeifolie en in de serre, moet er vooral op gelet worden dat, in geval van droogte, de planten geen watergevrek gaan lijden. Goed verzorgd, kunt u onder koud glas en groeifolie verse, jonge slabonen oogsten tot in november.

Zaai op rijen die 40 cm uit elkaar liggen en leg in de rij om de 20 cm 2 bonen, 5 cm diep. Als de planten 20 cm hoog zijn, worden ze tot aan de zaadlobben aangeaard.

Planten
Wintersavooi: gezaaid begin juni.

Winterandijvie: gezaaid in juni, bij warm weer de bladeren emt één derde tot de helft inkorten. Planten op 25 X 25 cm.

Aardbeien: kunnen de hele maand geplant worden op humusrijke grond, organisch bemest doch zonder verse mest te gebruiken.
Een bodembedekking met compost of hennepstrooisel tussen de rijen of tussen de plastic banden belet uitdroging van de grond, belemmert de onkruidgroei en is een bestendige bron van voedingselementen.
Hennepstrooisel, zie link. http://www.brunostuinagenda.com/Nieuw%20bodemstrooisel

Verzorgen
Rijpe pootuien: bij de oogst de uien niet opschonen, maar na volledige rijping drogen, opbergen in een droog, luchtig en donker lokaal.

Kardoen: sterke ontwikkeling van het gewas deze maand. Tussenteelten stelselmatig opruimen, de kardoen aanaarden en een snelwerkende bijbemesting toedienen, vb. vloeimest.

FRUITTUIN
Perziken: 'Charles Ignouf' kan vanaf nu geplukt worden. Pluk enkel de rijpe vruchten er tussenuit.

Hij heeft gezegd:
Fruitplukkers moeten eerst naar de manicure.
Bruno
Inderdaad, wees heel voorzichtig bij het plukken van fruit. De minste beschadiging, bijvoorbeeld door de vingernagels, het kneuzen van het fruit in manden of kisten of het breken van de vruchtsteel, heeft een nadelige invloed op de bewaarbaarheid van de vruchten. Vruchten dienen even omzichtig behandeld te worden als eieren.