Oktober Week 2

GROENTETEELT
Tomaten: Indien uw tomatenplanten niet onder glas of plastic staan, snij de planten af of steek ze uit met wortel en al en hang ze op in een droog, luchtig lokaal. De nog aanwezige vruchten zullen op die manier beter narijpen dan wanneer u ze plukt en in de veranda of op een vensterbank legt.

Kardoen: de laatste planten worden nu ter plaatse gebleekt. Wikkel ze in een papieren of plastic mantel, nadat u er stro heeft omheen gezet. Daarna worden ze, zo mogelijk, tot op 50 - 60 cm aangeaard.

Zaaien in de huiskamer
Tuinkers: in de huiskamer kunnen we vanaf nu weer om de twee weken tuinkers zaaien. Leg een pak poetskatoen op een diep bord, maak het poetskatoen rijkelijk nat, bezaai dicht met tuinkerszaad, het ene zaadje naast het andere en houd het geheel verder vochtig. Binnen de veertien dagen heeft u snijklare tuinkers.

Wilt u het anders proberen? Doe dan wat teelaarde in een bloempot, een cache-pot, een plastic doosje of in een duivennestpan (dit is een zeer geschikte zaaiteil), strijk de aarde gelijk en druk licht aan. Zaai vervolgens zeer dicht en bedek het zaad met een dun laagje gewassen, wit zand. Bevochtig rijkelijk, een bloempot kunt u in een schaal met water zetten, en houd de zaak vochtig. Bij de laatste methode zult u minder last hebben van zaadhulzen.

Tuinkers is zeer rijk aan vitaminen en is beslist een smakelijke sla bij allerlei gebraad, platte kaas, vis, warme voorgerechten e.d.
Tuinkers is het middel om gezond en wel de winter door te komen.

SIERTUIN
Stekken: alle zomerstekken bij zacht weer nog eens controleren op bederf; verwijder de dorre bladeren en afgestorven stekken. Bescherm de stekbedden en de reeds opgepotte stekken tijdens te koude nachten met rietmatten of ander materiaal.
Blijf er op letten, dat de stekken overdag zoveel mogelijk licht krijgen. Direkte zonnestralen moeten nog steeds geweerd worden. Reeds bewortelde stekken moeten zoveel mogelijk gelucht worden (Pelargonium, fuchsia e.a.). Nog niet bewortelde stekken worden slechts om de veertien dagen, gedurende een paar uur, gelucht. Lucht bij zacht weer, enkel om het gewas eens te laten opdrogen.

FRUITTUIN
Herfstframbozen: na de pluk worden alle afgedragen scheuten, meestal zijn dat dus alle takken, tegen de grond afgesneden.

Dit geldt enkel voor de herfstframbozen, voor de andere zie augustus week 2.

Herfstframbozen geven nogal eens "verre" uitlopers. Lopen de jonge scheuten te ver van het bed weg, graaf dan alles uit en leg een nieuw verjongd bed aan.

Vaste plant van de maand
Cyclamen hederifolium bloeit nu volop en ook de volgende maanden, zolang het zacht blijft.
>medium_Cyclamen hederifolia.jpg