Mei Week 4

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Herfstbloemkool: op wachtbed, niet meer oppotten of verspenen, uitplanten in slippen. De dag voor het uitplanten het wachtbed kletsnat gieten.

Winterradijs: ook ramenas genoemd, nu zaaien. Zaai op lijnen, 30 cm uit elkaar en dun in de rij uit op 10 cm.

Ramenas: wordt aangezien als een uitstekende hoeststiller tijdens de winter. Was de ramenas schoon en droog hem af. Snij hem in dunne plakjes op een diep bord en bestrooi hem met kandijpoeder (bruine suiker). Laat enkele uren trekken en gebruik de ontstane siroop als hoestsiroop.

Planten
Augurken, meloenen en komkommers: in pot gezaaid, begin april. Normaal hebben deze planten nu reeds twee echte bladeren gevormd en begint zich het derde blad te ontwikkelen(de zaadlobben niet meegerekend).

Plant op humusrijke, zwaar bemeste grond. Augurken kunt u succesvol kweken in de open lucht, komkommers en meloenen kunnen best onder koud glas of onder plastic tunnel gezet worden. Hoewel er enkele nieuwe rassen zijn die het ook perfekt doen in de open lucht. Zorg in elk geval voor voldoende water en voor een bodemstrooisel van compost, korte mest of hennepstrooisel. Zie volgende link: http://www.brunostuinagenda.com/Nieuw%20bodemstrooisel

Augurken: worden geplant op 100 X 30 cm.

Komkommers: onder plat glas wodt één plant per éénruiter gezet. In de serre worden de planten op 50 cm van elkaar gezet en langs de glaswand opgeleid. Onder een lage plastic tunnel komen de planten op 100 cm van elkaar.

Wat is een éénruiter? Volg de volgende link: http://www.brunostuinagenda.com/januari_week_2

In de serre hangen de vruchten van de komkommer, maar onder plat glas en onder kleine plastic tunnels, worden de vruchten, ook van meloen, op een plankje gelegd. Zorg ervoor dat ze ruimte hebben om zich te ontwikkelen, zoniet kweekt u misvormde vruchten.

Meloen: onder plat glas wordt ook één plant per éénruiter uitgezet. Onder plastic tunnels en in de serre komen de rijen op 1 meter van elkaar, in de rij worden de planten op 70 cm gezet.

Leg het plantperceel vooraf op verhoogde of rugbedden.

Rode kool: moet beslist voor 31 mei geplant zijn. Rode kolen hebben weinig chlorophyl (bladgroen) en hebben bijgevolg een langere groeiperiode nodig.
Witte kool: kan nog tot half juni geplant worden.

Spitskool: heeft maar 6 tot 8 weken nodig na het planten om geoogst te worden.

Knolselderij: moet ook voor 31 mei geplant worden. Later planten geeft onvermijdelijk een lagere opbrengst en een mindere knolkwaliteit tot gevolg. Om nu te planten is het pootgoed afkomstig van de zaaiing half maart. Plant in ieder geval voldoende ruim (50 X 40 cm), oogsten in oktober-november, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bladvoeding
Meng 20 tot 30 cc bladvoeding bij 10 liter spuitoplossing van uw bestrijdingsmiddellen. De bladvoeding zal de groeiremming opvangen, die door bestrijdingsmiddellen meestal veroorzaakt wordt.

Aardbeien: stop met het wegnemenvan de bloemen bij de grootvruchtige remontante (doordragende) variëteiten. Spuit us aardbeien, zodra de bloemblaadjes beginnen te vallen, wekelijks met een lichte dosis bladvoeding of begiet ze wekelijks met een opgeloste samengestelde meststof met hoog kali-gehalte en vooral chloorarm.

PARASIETEN
Appelmade
De larve overwintert in een cocon onder de schors en verpopt in april. De volwassen nachtvlinder verschijnt van eind april tot eind mei. De ei-afzetting gebeurt in mei. De jonge larve boort zich, na het uitkomen van de eieren in de vrucht.

Schadebeeld: de larve boort zich een weg in de jonge vrucht, tot in het klokhuis.

Bestrijding: op het ogenblik van de ei-afzetting. Eens de vrucht aangetast, is ze verloren.