Mei Week 3

GROENTETUIN

Planten in de open lucht.
Aardappelen: moeten nu echt dringend de grond in.

Tomaten: plant eerst de steunstokken en plant zodanig, dat de eerste twee bladeren mee de grond in gaan. Afstand: 50 X 50 cm. Voedzame en humusrijke grond is noodzakelijk. Giet regelmatig. Tomaten zijn zeer dankbaar voor een organische bodembedekking (korte mest, compost of bodemstrooisel. Dit schreef ik ook al 30 jaar geleden. Kijk daarom hier: http://www.brunostuinagenda.com/Nieuw%20bodemstrooisel en hier: http://www.brunostuinagenda.com/Brunos%20Tuinshop
De kop wordt theorethisch uitgebroken één blad boven de derde tros, zeker in open lucht. Hoewel... ik regelmatig ook 4 tot 5 trossen laat staan en dit met goed gevolg.

Regelmatig de okselscheuten (dieven) wegnemen, is dan wel beslist noodzakelijk. Bind de planten onder elke tros aan, zonder de stam in te snoeren, of zet ze aan een spiraalsteun, die werken perfekt.

Witte selderij: gebruik enkel gfoed bewortelde planten. Plantafstand: 25 X 25 cm. Selderij heeft een vochthoudende grond nodig. Is dit niet het geval, dan moet regelmatig gegoten worden.

Stamslabonen: (struikbonen) in pot gezaaid half april, . Plant in rijen op 50 cm en zet in de rij de bosjes (4 - 5 planten per pot) op 30 - 40 cm. Plant niet te diep, maar na het hernemen van de groei, na een goede week, kan u beter aanaarden.

Zaaien in de open lucht.
Erwten: met gerimpeld zaadkunt u nu nog zaaien. De rassen met gerimpeld zaad zijn beter geschikt voor late oogst, doordat ze vooral weerstand bieden aan witziekte.

SIERTUIN
Half mei is een bijzonder belangrijk moment in de siertuin.

Uitplanten: knolbegonia's en pelargoniums (geraniums). Ajje éénjarige zomerbloemen worden nu ook ter plaatse gezet. Salvia, Petunia, Tagetes, Surfinia's, Ageratum, Alyssum en vele ander. Plant met zorg, zet uw planten niet te diep, maar zet ze zeker niet op een heuveltje, dan gaan ze uitdrogen.

Al deze zomerbloemen zijn met de meeste zorg opgekweekt in lichte humusrijke grond. Indien uw tuingrond niet van de allerbeste kwaliteit is, doet u er goed aan hem, minstens plaatselijk, te verbeteren met compost, teelaarde, turf e.a.

Chemische mest moet u ook in de siertuin zoveel mogelijk mijden. Een overdadige bemesting (vooral van stiksto) resulteert nogal eens in een weelderige bladgroei met weinig bloemen.

Herfstbloembollen: van tulpen, narcissen, hyacinten en crocussen e.a., worden in géén geval de bladeren nu reeds afgesneden. Laat de bladeren eerst volledig afrijpen (vergelen) dit komt de bloei van volgend jaar ten goede.

Vaste planten: de voorjaarsbloeiers: Alyssum, Iberis, Arabis, Aubrietia, primula e.a., kunnen best na de bloei gescheurd worden. Enige tijd belommeren en regelmatig water geven, zullen de gescheurde planten beter aan de groei helpen.
large_Regenwater ideaal om te gieten_0.JPG
Regenwater is ideaal om te gieten, ook met opgeloste meststof.