Mei Week 2

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht.
Struik- en staakbonen: alle variëteiten kunnen nu gezaaid worden. Gaat u in juli met vakantie, zaai dan vanaf half juni, zo kunt u in augustus van de volle oogst genieten.

Zaai in elk geval stambonen (struikbonen) in lijnen die liefst 50 cm uit elkaar liggen of maak bedden van twee rijen die 40 cm uit elkaar liggen. Tussen de bedden van twee rijen laat u dan een ruimte van 60 tot 80 cm. In de rij, worden op een diepte van 5 cm, om de 15 tot 20 cm twee zaden uitgelegd. Na de kieming de grond schoffelen. Als de plantjes 15 cm hoog zijn, worden ze tot aan de eerste bladeren aangeaard.

Staakbonen: zet eerst de staken in een dubbele rij, op 75 cm afstand in alle richtingen. Leg dan, in een halve cirkel aan de binnenkant van de stokken 6 tot 8 bonen per stok, op zowat 10 - 12 cm van de stok en 4 - 5 cm diep.

Als de planten 20 cm hoog zijn is aanaarden geboden om de planten recht en tegen de stokken te houden.

Zomerspinazie: kan nog altijd gezaaid worden op frisse, humusrijke grond.

Cichoreiwortels: zaaien vanaf 15 mei, uitdunnen op 7 cm in de rij.

Spruiten: ruim zaaien op wachtbedden, plantgoed voor nateelt.

Wintersavooi: zaaien op wachtbed.

Winterwortelen: na de kieming uitdunnen op 5 cm in de rij. Na het uitdunnen worden met de gieter de gaatjes dicht gegoten. Zodoende wordt de wortelvlieg belet om haar eitjes tegen de wortelkragen af te zetten.

Broccoli's: ruim zaaien op wachtbed, groeistilstand moet absoluut vermeden worden. Niet meer verspenen, maar tijdig uitplanten in slippen of plantputten.

Kardoen: ter plaatse zaaien, op 1 X 1 meter. Leg telkens 3 zaden uit en bewaar telkens slechts de kloekste plant. Kardoen is een veeleisend gewas, een humusrijke, voedzame grond is dus noodzakelijk.

Planten
Kabuiskolen: witte en rode kolen voor herfstteelt. Plant vooral voldoende diep, tot aan het hart van de plantjes. Plant ook voldoende ruim, 45 - 50 cm is een minimum. Late rassen worden op 70 cm tussen de rijen en 60 in de rij geplant.

SIERTUIN
Dahlia's: de voorgekiemde knollen worden nu geplant. Knollen die verscheidenen scheuten hebben gevormd, kunnen ook gescheurd of gestekt worden. Gebruik hierbij vooral een scherp mes.

Scheuren is het afnemen van een knol waarop zich een scheut ontwikkelt. Bij het stekken worden enkel de jonge scheutjes afgenomen met een hieltje van de wortelhals (de knol).
large_dahlia scheuren 2.JPG
Links: dahlia scheuren, rechts: dahlia stekken.
Laat in beide gevallen de wonde voldoende opdrogen (één dag) en plant in doorlatende teelaarde (met zand dus). De eerste dagen, zowel de gescheurde knollen als de stekken afschermen van de zon. Wilt u alles weten over dahlia's? klik dan hier. http://www.brunostuinagenda.com/Dahlias-zelf-vermeerderen

Balkonbakken: klaarmaken, opplanten en buiten zetten. Houd echter rekening met de ijsheiligen: 12 - 15 mei.

FRUITTUIN
Deze maand verscheinen de eerste volwassen insekten van de appelmade. Wanneer de larve zich éénmaal in de jonge vrucht geboord heeft, is de schade aangericht. De bestrijding dient dus voorbehoedend te gebeuren. Raadpleeg uw tuindeskundige of tuincentrum.