Maart Week 3

>ZAAIEN IN DE SERRE
Tomaten: zaai nu de vollegrondtomaten, in een mengsel van 1/3de goed verteerde compost of graszodenaarde, 1/3de lichte bladgrond plus 1/3de zand. Gebruikt u aangekochte grond (zaai- en stekgrond), let er dan op dat het grondmengsel voldoende luchtig is.
Zaai in kistjes, teilen of potten, met gezeefde aarde en dek de zaden slechts met één tot twee milimeter gezeefde aarde.

Als de zaadlobben volledig gestrekt zijn worden de zaailingen opgepot in een pot van 10 cm. Steek de kiemplantjes tot de zaadlobben in de grond, zodat de zaadlobben op de grond komen te liggen.

Stamslabonen: (struikbonen) kunnen nu, in pot, gezaaid worden voor de teelt onder koud glas of plastic tunnel. Leg 5 zaden (bonen) per pot van 10 cm.

Zomerbloemen
Nu te zaaien: Ageratum, Dahlia, Datura, Nicotiana, e.a.; verspenen onder koud glas of plastic zodra de plantjes enkele blaadjes ontwikkeld hebben.
Voor de meeste zomerbloemen gaat het ook onder koud glas of in de huiskamer: Aster, leeuwebekjes, enz.

Aandacht voor de serre: verspeen of verpot tijdig de jonge plantjes, controleer de stekken regelmatig op bederf en pot ze op van zodra ze wortel gevormd hebben. Geef de planten ook voldoende ruimte en licht. Wees beducht voor de middagzon en scherm desnoods.

ZAAIEN IN DE OPEN LUCHT
Andijvie: eerste zaaiing in de open lucht, in natte, stikstofrijke grond. Desgevallend belommeren, later uitplanten op 35X30 cm of indien u op lijnen gezaaid hebt kan ook uitgedund worden.

Kervel: op vochtige plaatsen en in half schaduw kan nog steeds kervel gezaaid worden. Bedek het zaaibed tot de kieming met een natte jute zak of ander stuk stof. Zodra de kiemen zich vertonen moet de bedekking weggenomen worden. Schermen tegen de zon is eveneens een noodzaak.

FRUITTUIN
Perziken snoeien.
Bij de perzik wordt elke tak of twijg volgens zijn eigen sterkte gesnoeid.
Eénjarige sterke twijgen worden op 5-7 botgroepen ingekort.
Al het slappe of te zwakke hout wordt op voet weggenomen, zodat de onderogen nog kunnen uitlopen.

Grondvoorbereiding voor augurken.
Augurken vragen een humusrijke, vochthoudende grond, die tevens rijk is aan minerale voedingselementen (NPK).
Daarenboven vragen augurken een warme, liefst beschutte standplaats.
Zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt de oppervlakte verkruimeld. Op die wijze kan de grond opwarmen, kan het regenwater in de grond dringen en kan de bouwlaag zich opnieuw aansluiten bij de ondergrond, zodat de kapilariteit (haarbuiskracht) van de grond zich kan herstellen. Zorg ervoor dat de bovenlaag gedurende de hele wachtperiode, tot de planting, kruimelig blijft.

Basisbemesting
Geef bij het spitten of ploegen een zware dosis stalmest: 600-1000 Kg per 100 m² plus 5 Kg samengestelde organische meststof bij het verkruimelen van de grond.
Beschikt u niet over stalmest, dan wordt na het spitten of ploegen en voor het verkruimelen van de grond, een maximum dosis gegeven van een samengestelde organische meststof. Dus minstens drie weken voor het planten of zaaien. (zie ook eerste week van mei).

Enten
Allerlei variëteiten van sierappel (Malus), sierkers en sierpruim (Cerasus), kunnen deze maand geënt worden. Ook appel, peer, perzik, sering enz. kunt u nu enten.

Een veel gebruikte veredelingswijze is de plakenting en de "Engelse plakenting", voor het enten op jonge onderstammen die liefst even dik zijn als de ent.

Neem de enten uit het middelste gedeelte van sterke éénjarige twijgen, dus twijgen die zich vorig jaar hebben ontwikkeld. Snij de ent schuin af over een lengte van +/- 3 cm, te beginnen tegenover een oog. Bewaar drie ogen op de ent en snij boven het derde oog de ent kort schuin af, eveneens beginnend tegenover het oog.
medium_DSCN0095.JPG
Om te zien of het snijvlak volledig plat is kan je het lemmet van het entmes erop leggen.

Maak eenzelfde snede van +/- 3cm op de onderstam, maximum 40 cm boven de wortel, zorg ervoor dat bijde sneden even lang zijn en perfekt op elkaar passen.
medium_DSCN0096.JPG
Onderstam onderaan, ent bovenaan, gewone plakenting

Plaats de de ent tegen de onderstam, houd ze stevig tegen elkaar en zorg ervoor dat de cambiumlagen elkaar zoveel mogelijk raken. Sommigen zetten de ent een weinig schuin om zeker aan bijde zijden van de snede een conract te hebben. Bind aan met raffia en smeer het bindsel geheel en rijkelijk in met entwas. Ook de bovenste wonde van de ent wordt met entwas bestreken om uitdroging zoveel mogelijk te vermijden.
medium_DSCN0097.JPG
Onderstam en ent passen perfekt op elkaar. Het groene streepje in het midden is de cambiumlaag.

medium_DSCN0098.JPGmedium_DSCN0101.JPG
Goed strak aanbinden met rafia en het leggen van een knoop, leg twee knopen na elkaar.

medium_DSCN0102.JPGmedium_DSCN0104.JPG

De Engelse plakenting is op dezelfde basis maar er wordt zowel bij de ent als bij de onderstam op één derde van het dunne uiteinde een inkeping gemaakt, zodat de ent en de onderstam stevig in elkaar kunnen geschoven worden.


plakenting_0.JPG

medium_DSCN0105.JPGmedium_DSCN0106.JPG
Endelse plakenting

medium_DSCN0108.JPGmedium_DSCN0110.JPG
De enten uitgeplant.

medium_DSCN0175.JPGmedium_DSCN0174.JPG
Opvolgingsfoto's. Als er zich op de jonge ent bloemen voordoen dan moeten die één per één met een fijne schaar weggeknipt worden.

medium_DSCN0548.JPGmedium_DSCN0549.JPG

Huwingsenting kan voor de liefhebber ook van veel nut zijn. Door één of meerdere onderstammen rond de moederplant op te planten kunt u enkele jonge planten veredelen.

Snijd zowel van de onderstam als van een loot van de gewenste variëteit, een dun pelletje hout weg van 3 tot 4 cm. Pas beide op elkaar zoals bij de plakenting, stevig aanbinden (bij elke entwijze) en instrijken met entwas.
Gebruik voor de ent de kop van de éénjarige loot indien die voldoende afgerijpt is, zoniet neem het middendeel van de twijg zoals bij de plakenting.
Huwingsenting.JPG
Huwingsenting2_0.JPG

Omenten
Stel u heeft vijf appelbomen van dezelfde soort, dan kunt u op één of meerde van die bomen een andere variëteit zetten (enten). Dit noemt men omenten.
Voor de techniek van het omenten zie maart week 4.