Maart Week 4

ZAAIEN IN DE SERRE
Knolselder: warm zaaien op broeibed of bodemwarmte, temperatuur 20-25° C. Verspenen (5X5 cm) als de plantjes drie blaadjes hebben.

GROENTETUIN
Zaaien
Witte selderij: onder koud glas of plastic tunnel zaaien. Opgelet, selderij is een lichtkiemer en hoeft dus niet gedekt te worden, zaaien en goed aandrukken volstaat en dan water geven met een lichte broes.

Zaai op fijngezeefde, voldoende vochtige en licht aangedrukte grond. Verdeel het zaad gelijkmatig over het zaaibed en druk goed aan. Houd het zaaibed gedurende het volledige kiemproces voldoende vochtig.

Spruiten: voor de hoofdteelt worden nu gezaaid. Voor de nateelt heeft u nog de tijd.

Planten
Bloemkool: gezaaid de 1ste week van februari, worden nu uitgeplant.

Aardappelen: alle variëteiten mogen vanaf nu geplant worden. Bewaararrdappelen kunnen ook nog in april geplant worden.

SIERTUIN
Tweejarige bloemen planten: viooltjes, vergeet-mij-nietjes, muurbloemen, duizendschoon, madeliefjes en primula's, evenals Anemone "De Caen".

Gazon: geef 5 Kg van een samengestelde organische meststof per are (100 m²); geef in mei-juni nogmaals 5 Kg. Na de toediening van compost de eerste week van maart, zal uw gazon geen gebrek aan voedingselementen meer hebben.

FRUITTUIN

Groene appelbladluis
Overwintering door wintereieren. Eerste optreden van ongevleugelde bladluizen: maart, er zullen 10 tot 15 generaties optreden tot oktober. De gevleugelde bladluizen verschijnen in april.

Schadebeeld: omkrullen en vervorming van de bladeren, uiteindelijk stilvallen van de groei bij zeer zware aantasting.

Bestrijding: bij sporadische of lichte aantasting doet u best niets. Bij zware aantasting kan u ingrijpen met een biologisch- of een systemisch insecticide.

Wat is een systemisch insecticide?
Een systemisch insecticide wordt na het spuiten of vernevelen opgenomen in de sapstroom van de plant. Bladluizen of andere zuigende of vretende insecten die niet rechtstreeks geraakt werden of in de toppen van de bomen zitten waar u net niet bij kunt, worden vernietigd door het insecticide in het plantensap.

Appel rode spint
Overwintering door wintereieren en volwassen vrouwelijke insecten die zich onder de schors schuil houden.
Eerste optreden in maart-april. Een veel sterkere populatie zal optreden in augustus-september.

Schadebeeld: vergeling van het blad, beschadiging van het bladweefsel en bladval.
Daar waar bijvoorbeeld 50 bladluizen op één blad er niet in slagen het blad te doen vallen is één rode spint per blad daartoe wel in staat. De rode spint is dus veel schadelijker dan de bladluizen en zijn praktisch niet vast te stellen met het blote oog. Indien er veel rode spint aanwezig is kunt u dit vaststellen door de bladeren van onder naar boven door uw half gesloten vuist telaten gaan. In geval van aantasting zullen er rode stippen op uw vingers zijn.

Bestrijding: met een systemisch insecticide, dan bestrijdt u tegelijk de bladluizen die er al veertien dagen zijn of met een specifiek accaricide tegen rode spint.

Nog dit: rode spint is geen spin maar een mijt met lange "ij" en ... een "t" achteraan.

Lees nu: "opgepast voor die kleine mijt"

Omenten
Dit is een belangrijke entwijze voor het omenten en tevens verjongen van oude bomen. Indien u meerdere bomen moet omenten gaat u alsvolgt tewerk.

De sapstroom van de om te enten bomen is reeds op gang gekomen. De enttwijgen die we in jauari verzameld hebben en ingegraven hebben op de noorzijde van een heg of muur zijn nog in volle rusttoestand (zie januari 3de week). Als na een insnede de schors van de om te enten bomen makkelijk los laat, is het ogenblik om te enten aangebroken

Zaag half februari de kruin van de om te enten boom af tot op drie tot vijf gesteltakken. Zaag ze 20 cm hoger (langer) af dan waar u wilt enten. Heeft u maar een paar bomen om te enten dan kan het afzagen gebeuren vlak voor het enten.

Alvorens met het enten te beginnen zaagt u de te lange stompen (20 cm) weg. De zaagwonde wordt op de rand van hout en schors met een snoeimes glad gesneden.

Snij de enten zoals voor de Engelse plakenting en haal wat bast weg op één zijde van de entsnede, hier rechts van het onderste oog. (fig. 3b)
ent kroonenting.JPG
Maak een vertikale snede van goed 3 cm in de te enten kroonstam. Snij door de schors en de cambiumlaag tot op het hout. Deze snede gebeurt in één maal, in één beweging. Enige oefening vooraf is dus geen overbodige luxe. Maak de insnede ook op een "effen" stuk stam, zonder knopen.

Licht de linkerzijde op van de ingesneden schors op met het koperen of ivoren lemmet van het entmes en steek de ent achter de schors. Zorg ervoor dat de rechterzijde van de ent, waar de bast is weggesneden en zodoende de cambiumlaag vrij is, strak tegen de vaste schors geplaatst is.
plaatsen kroonent.JPG
Strak aanbinden met raffia of kunststofbindband is noodzakelijk evenals het afdekken met entwas van alle wonden., ook de groon en het topje van de ent.

U kunt zo twee of drie enten steken per af te enten kroon (voor het binden) en die alle tegelijk binden en afdekken met entwas.

Om vogelschade te vermijden, kan over de kroonenten een beugel met ijzerdraad aangebracht worden.
kroonenting.JPG
Nota: gebruik, zowel om te zagen als om te snijden, steeds het beste en meest scerpe gereedsschap en werk zoveelmogelijk in één beweging.