Juni Week 4

GROENTETEELT

Zaaien in de open lucht.
Winterandijvie: ook nog andijvie van 'Milaan, hefstloof of groenloof genoemd. Eigenlijk is dit een groente die tussen het witloof en de andijvie ligt.
De planten, in juni gezaaid, kunnen een niet al te strenge winter overleven. Een groente die beslist een grotere waardering verdient van de liefhebber.
Zaai tamelijk ruim in een voedzame frisse grond. Tijdig uitplanten is nodig. Plant op 30 X 25 cm, in een humusrijke voedzame grond.

De kroppen vormen een smakelijke gele sla. Ze kunnen echter ook gekookt worden, net als krulandijvie. Oogst vanaf oktober tot de volgende lente. Verse groenten dus uit eigen tuin tot de vroege lente.

Tijdens de winter kan het buitenblad wat te lijden hebben van de vorst, maar de krop blijft meestal intact.
Ter plaatse zaaien en later uitdunnen is ook mogelijk.

Winterradijs: ramenas kan ook nu nog gezaaid worden. lees hier over ramenas

Planten
Spruiten: voor nateelt, ruim planten: 70 X 70. Spruiten mogen niet te snel groeien. Te snelle groei geeft meer losse spreiten. Hou daar rekening mee bij de bemesting. Een regelmatige ongestoorde groei is noodzakelijk. Een eerste overbemesting volgt slechts na de eerste pluk.

Witte asperges: de opgehoogde bedden moeten nu zo snel mogelijk afgegraven worden.

FRUITTUIN
Vruchten dunnen: laat vooral appel, peer en perzik niet te dicht op elkaar zitten. Dunnen komt de kwaliteit en de botzetting voor volgend jaar ten goede. Wacht in elk geval met dunnen tot het einde van de zoganaamde juni-rui.

SIERTUIN
Vakantie!
Zorg dat de buren, de kinderen of een tuinvriend, tijdens uw afwezigheid vooral de chrysanten, die te velde gezet zijn, voldoende water geven tot die echt goed doorgeworteld zijn en vocht en voedingselementen uit de grond kunnen opnemen.
Ook de tuinvazen, bloembakken en huisdieren mogen niet vergeten worden.

Uw kamerplanten met vakantie.
Gaat u slechts voor een paar weken met vakantie, dan zijn er verschillende irrigatiesystemen die u, met goed gevolg kunt gebruiken.

 • Leg voor uw vertrek in een bak met water enkele bakstenen, zo dat het water net tot aan de bovenrand van de bakstenen komt. Zet op de bakstenen uw pottenn, nadat u ze stuk voor stuk enkele minuten in een emmer water heeeft gedoopt. Het water zal dankzij de haarbuiskracht de wortels bereiken.
  • De bakstenen kunnen ook nog vervangen worden door een bed van natte turf.
   • De bakstenen kunnen ook vervangen worden door een poreuze wortelmat.
  • U kunt ook elke pot met een katoenen pit (wiek) verbionden met een "hoger gelegen" waterrecipiënt (emmer of andere). Het water zakt dan langs de katoenen pit vaan de potkluit.
   • Ook in de tuincentra zijn nog enkele goede irrigatiesystemen te vinden.

   Kamerplanten op bakstenen.

   Kamerplanten op een wortelmat.

   Kamerplanten met een pit.