April Week 3

Groentetuin

April is een drukke maand in de groententuin, en dat merk je ook in deze derde week.

Zaaien in de open lucht

  • Schorseneren: vanaf 15 april op een diepe, doorlatende, niet pas bemeste grond. Vogels, veldmuizen en ratten zijn echter verzot op schorsenerenzaad, neem uw voorzorgen.
  • Wortelen: alle variëteiten, tijdig uitdunnen is beslist noodzakelijk. Vul na het dunnen de gaatjes terug op met fijne aarde, dit vermindert de kans op aantasting door wortelvlieg. Meng ook wat radijszaad tussen het wortelzaad, zo tekenen de lijnen zich sneller af. Radijsjes kiemen reeds vanaf de vierde dag terwijl wortels er makkelijk twee weken of meer over doen.
  • Rode bieten: om te grbruiken als sla, kunnen vanaf 15 april ter plaatse gezaaid worden.
  • Thijm:
    onmiddellijk ter plaatse of op zaaibed. Bij het verplanten of oppotten thijm steeds één derde dieper zetten.

Planten.

  • Andijvie en krulandijvie:
    gezaaid in de tweede week van februari.

Siertuin:

In de siertuin wordt de laatste hand gelegd aan het voorbereiden van een kleurrijk voorjaar.

Tulpen:

Uitgebloeide bloemen regelmatig uitbraken of af knippen, dit bevordert de bloei voor volgend jaar. Dit geldt ook voor de meeste voorjaarsbloeiers.

Gladiolen:

Planten op vorig jaar sterk bemeste grond. Gebruik geen verse organische mest vlak voor of vlak na het planten.

Vaste planten:

en rotstuinplanten kunnen nu reeds gezaaid worden op wachtbedden in de open lucht. Later verspenen op 5x5 cm, uitplanten in oktober (zie ook derde week juni).

Gazon:

kan het best van nu af gezaaid worden (zie vierde week).

Heigrondplanten:

Rhododendron, Azalea, Erica, Calluna e.a., worden het best nu geplant in een humusrijke grond. Is uw grond niet zuur genoeg, plant de heigrondplanten dan in zuivere dennenaaldengrond of zuivere turfmolm.Zet de planten vooral voldoende diep en dek het plantgat af met de omliggende grond. Zorg ervoor dat de grond of het turfmolm vooraf voldoende vochtig is en geef onmiddellijk na de planting voldoende water (min. 5 lit. per plant). Bij aanhoudende droogte wekelijks dezelfde hoeveelheid water toedienen.
Erica en Calluna zijn tevens zeer goede bodembedekkers in iets ruimere tuinen.

Voorgekiemde knollen:

Dahlia, Canna, Begonia vanaf nu stilaan afharden om ze volgende maand uit te planten.

Plastic tunnels.

Kunt u makkelijk zelf maken: gebruik hiervoor plastic elektriciteitsbuizen van 2 m lang, maak per buis twee beugels in ijzerdraad (zie illustraties) en plaats de buizen met de beugels er aan de onderzijde in over een bed van 1 m breed. Plaats de buizen op een afstand van 2 tot 3 meter van elkaar. Op de kop en het uiteinde van de tunnel wordt een paaltje schuin in de grond geslagen op 1,5 meter van de eerste koepel. Span vervolgens de koorden en bind ook de eerste en de laatste koepel aan de paaltjes vast. . Span tenslottede polyethyleen folie van 2 meter breed over de koepels en maak hem met behulp van nietjes en blaadjes karton aan de koorden vast (zie illustraties). Er kan gelucht worden aan één zijde van onder de beugels te lichten. Bij zonnig weer wordt over dag zoveel mogelijk gelucht. Rond 16 - 17 uur wordt de tunnel dan weer dicht gelegd.
Het plastic mag nooi volledig tot aan de grond reiken, anders wordt het klimaat onder de tunnel te zwoel en gaan de plantjes makkelijk rotten of rekken.
Het maken van een plastic tunnel - figuur 1
Het maken van een plastic tunnel - figuur 1
Het maken van een plastic tunnel - figuur 2
Het maken van een plastic tunnel - figuur 2
Het maken van een plastic tunnel - figuur 3
Het maken van een plastic tunnel - figuur 3
Het maken van een plastic tunnel - figuur 4
Het maken van een plastic tunnel - figuur 4
Het maken van een plastic tunnel - figuur 5
Het maken van een plastic tunnel - figuur 5
Het maken van een plastic tunnel - figuur 6
Het maken van een plastic tunnel - figuur 6
Het maken van een plastic tunnel - figuur 7
Het maken van een plastic tunnel - figuur 7