April Week 2

ZAAIEN IN DE OPEN LUCHT
Herfsprei: laatste zaaiing. Zaai in een voedzame en humusrijke grond; zorg ervoor dat het zaaibed bestendig vochtig blijft.

Winterprei: eerste zaaii ng. Op een zonnig zaaibed, dat eveneens bestendig vochtig wordt gehouden.

Zomersavooi: laatste zaaiing van zomerrassen, ruim zaaien is noodzakelijk; verspenen of oppotten als de zaadlobben volledig gestrekt zijn, levert u zeker kloeke planten op die bij het uitplanten in volle grond zonder groeistilstand door groeien.

Molsla: ter plaatse zaaien, na opkomst uitdunnen op 10 - 15 cm in de rij. Vanaf oktober ter plaatse bleken.
Op de jaarlijkse tuinbeurs in Hombeek, bij Mechlen is er een stand die "molsla" aanbiedt.

PLANTEN IN DE OPEN LUCHT
Andijvie en krulandijvie: gezaaid de 2de week van februari. De eerste dagen na de planting belommeren.

Witte selderij: gezaaid de 2de week van februari. Uitplanten na 10 april.

IN DE KOUDE SERRE ZAAIEN
Tomaat: voor de late teelt onder koud glas. Zaai, indien mogelijk, op bodemwarmte (20 - 25° C). Oppotten in pot van 10 cm als de zaadlobben volledig gestrekt zijn.

Meloen: laatste zaaiing half april om begin juni uit te planten. . De kiemplantjes oppotten in pot van 10 cm, zodra het eerste hartblaadje zichtbaar wordt.

PLANTEN
Stamslabonen (struikbonen): Inpot gezaaid de tweede helft van maart, nu uitplanten onder koud glas of plastic tunnel.

Tomaten: om te oogstenvan juni tot augustus, nu planten in de koude serre, pootgoed afkomstig van de zaaiing begin februari.

Chrysanten: nu stekken om lage potplanten en sbijbloemen op één stam te kweken.
Toppen van vroege stekken.
Liefhebbers die onder glas niet kunnen verwarmen, stekken best nu.

Verzorging
Asperges: voor witte asperges, de percelen in produktie nu ophogen. De grond vooraf goed verkruimelen en het opgehoogde aspergeberm afstrijken met een jutezak om hem mooi effen te maken. Eens er barsten in de aspergeberm komen is de tijd aangebroken om witte asperges te snijden. Wacht echter niet tot ze hun kop helemaal boven steken.

SIERTUIN
Eénjarige zomerbloemen: de tijd is nu aangebroken om éénjarige zomerbloemen onmiddellijk ter plaatse te zaaien. Zaai voldoende ruim en vergeet later niet uit te dunnen.

FRUITTUIN
Tip: grondbewerkingen tijdens de bloei verhogen de kans op nachtvorstschade en verhogen ook de kans op een sterke junirui.

Hij heeft gezegd:
Een sterk koolplantsoen bekom je pas als de zaailingen verspeend of opgepot worden.
Bruno

Kamerplanten
Kamerplanten, succulenten en cactussen moeten nu dringend verpot worden. Planten die dit jaar niet verpot worden krijgen nu hun voorjaarsbemesting met kamerplantenmeststof
medium_Regenwater ideaal om te gieten.JPG