April Week 4

GROENTETUIN

Zaaien in de open lucht
Sla: zaai vanaf nu om de veertien dagen zomerrassen; het is nu echt te laat om nog lentevariëteiten te zaaien.
Zaai uw zomersla onmiddellijk ter plaatse op lijnen die 30 cm uit elkaar liggen en dun later uit op 30 X 20 cm.

Opvolgingszaaiingen van: sla, radijsjes, tuinbiet en tuinkers. Zaai regelmatig kleine hoeveelheden, om een regelmatige opvolging van de oogst te bekomen.

Zomerspinazie: kan ook nog altijd gezaaid worden.
Vooral de nieuwe F1-hybride-rassen, die resistent zijn tegen de wolfsschimmel en mozaïkvirus, zijn voor deze zomerteelt aangewezen.

Planten
Spruiten: van de zaaiing einde maart, worden nu als hoofdteelt geplant.

Koolrabi: afkomstig van de zaaiing in maart.

Bieslook: om jonge bieslook te oogsten vanaf juni, kunt u nu zaaien. Het is ook een prachtig borderplantje.
Regelmatig snijden geeft ook regelmatig jonge pijpjes. In dit geval zult u echter niet van de mooie bloei kunnen genieten.
Ook de botten en jonge bloempjes zijn zeer smakelijk, bijvoorbeeld fijn gesnipperd in sla.

Tegen koolvlieg: plant voldoende diep, stop de planten tot het hart in de grond. Na het hernemen van de groei, de stamm steeds, tot het hart, aanaarden of ophogen. Zo belet u de koolvlieg om haar eieren tegen de stam van de koolplant te leggen.
U kunt ook koolkragen aanbrengen.

Prei- en uienvlieg: ook dit insekt begint deze maand met zijn eerste vlucht, wees dus op uw hoede.

Planten onder plastic tunnel of koud glas.
Meloen en komkommer: pla,ten afkomstig van de zaaiing 2de week van maart.

SIERTUIN
Gazon zaaien

De organische voorraadbemesting werd bij het spitten (uiterlijk eind februari) toegediend. De van onkruid vrijgemaakte grond wordt eerst genivelleerd. Leg het gazonoppervlak een klein beetje hol, dit geeft een beter zicht, vooral bij jong gazon.
Strooi vervolgens de basisbemesting uit en werk die in.
Wals (rol) de gazon goed vast en verkruimel hem daarna met een mesthaak tot op een diepte van max. 2 cm.
Zaai 3 Kg per are (100 m²) van het gewenste mengsel. Hark het zaad in tot max. 1 cm diep en leg goed vast met de tuinrol.

Aandacht
Gazonzaad dat slechts een halve cm diep licht, kiemt voor 95 %. Gazonzaad dar 2 cm diep ligt kiemt maar voor de helft meer. Hoe dieper het zaad licht, hoe minder het kiempercentage. Hou daar rekening mee.

Onkruid in het gazon: er bestaat natuurlijk een heel scala onkruidbestrijdingsmiddelen, maar diegenen die niet wensen te spuiten kunnen het volgende doen: geef uw gazon om te beginnen een zware dosis samengestelde organische meststof. Maai vervolgens uw gazon om de 3 tot 4 dagen. Na elke maaibeurt moet u flink wat water geven, bij voorkeur met een regeninstallatie.
Na één seizoen is al het onkruid verdwenen!

Hij heeft gezegd
Aardappelen worden met de kop naar boven geplant.

Geplante aardappelen moeten elkaar kunnen zien.
(wil zeggen dat voor aardappelen de grond niet helemaal fijn hoeft te liggen.)
Bruno

Tuinplant van de maand
Dodecathion
Dodecathion 26-04.JPG