Oktober Week 4

GROENTETUIN
Bewaarkolen: rode en witte oogsten en opstapelen in de koolschuur, kelder of tuinhuisje (werkt perfekt). bepoeder de snijwonden met houtschool of een schimmelwerend middel. Stapel de kolen zo, dat de snijwonden de andere kolen niet raken.
Bij vorstvrij weer, zoveel mogelijk luchten, zelfs met tocht. U kunt de bewaarkolen ook met de wortel uitsteken en omgekeerd ophangen in een luchtig lokaal.

Knolvoet - koolvlieg - koolstronken: na het kappen (oogsten) van de kolen moeten de koolstronken opgeruimd worden. Door ziekte aangetaste koolstronken worden verbrand of in de groencontainer gestopt. Gezonde koolstronken kunnen in stukken gehakt worden en gebruikt worden als vlakke compostering of op de compost gegooid worden. In geval van vlakke compostering is het aan te bevelen om wat landbouwkalk over de groencompost te strooien om de vertering te bevorderen en de pH op peil te houden.

Aardbeien: Bedek de grond, nadat u hem schoongemaakt heeft, met korte mest of compost, dit voorkomt het opvriezen van de grond en vermits de aardbeien slechts zeer oppervlakkig beworteld zijn is opvriezen van de grond niet aangewezen.

Vruchtafwisseling: een goede vruchtafwisseling is voor de partikulier in zijn kleine tuin niet altijd gemakkelijk. Toch is vruchtafwisseling de voornaamste preventie tegen allerlei ziekten en vooral tegen bodemmoeheid.
Nu hebben wij de resultaten van het huidig tuinseizoen nog fris in het geheugen; baken de percelen nu af waar bladgroenten, wortelgewassen en peulvruchten gestaan hebben, alsook die percelen waar specifieke ziekteverschijnselen waargenomen werden.
Enkel met dit duidelijk plannetje voor ogen kunt u straks een degelijke programmatie voor volgend jaar opstellen.

ORGANISCHE BODEMBEDEKKING
Biologische telers brengen nu best een compostlaag aan over de totale oppervlakte (vlakke compostering). Allerlei verkleind organisch materiaal (zelfs licht snoeihout) is hiervoor geschikt. Op voorwaarde dat het niet aangetast is door ziekten en insekten.

De organische bodembedekking is een techniek die ook in de klassieke tuinbouw meer aandacht verdient. Doe het gewoon en let op het resultaat. In de lente worden de onverteerde resten dan verzameld en op de composthoop gegooid.

FRUITTUIN
De laatste variëteiten plukken voor 1 november.
Appelen: Jonagold, Golden, Golden Spur, Winterbanana.
Peren: Comptesse de Paris.

SIERTUIN
Chrysanten: kies de best gevormde moederplanten uit (die de mooiste bloemen gaven), snij de stengels 15 cm boven de grond af en zet die moederplanten koud, vorstvrij en droog weg.

Dahlia's: het is nu de hoogste tijd om de knollen te rooien om te bewaren, zie week 3.

PLANTEN
Allerlei sierstruiken, vaste planten, fruitbomen en bessenstruiken kunnen vanaf volgende week geplant worden. Haaft uer al een plaatsje voor voorzien?

Hij heeft gezegd:
Een tuinier is getekend door zon, regen, wind en vorst, maar is jong van geest; hij denkt geen seizoen maar meestal een jaar vooruit.
Bruno

Snijbloem van de maand
medium_septemberkruid 09 11 1046.jpg
Septemberkruid staat nog volop in bloei