Het plantseizoen is begonnen

Inderdaad, sinds half oktober is het plantseizoen weer begonnen. Dankzij de containerplanten kunnen we het hele jaar door planten, doch nu komt het seizoen aan om planten met kluit en met blote wortel een plaatsje te geven in de tuin. Hieronder enkele richtlijnen.
Voor het planten van rozen en fruitbomen klik hiernaast http://www.brunostuinagenda.com/november_week_2
Planten in pot of container.
Planten in pot of container die nu uitgezet worden, kunnen in de vochtige en nog warme grond, nog volledig inwortelen voor de vorst invalt. Meng bij het planten wat volledig verteerde compost of potgrond in het plantgat. Dit bevordert de wortelgroei. Bij sommige kalkminnende planten (de meeste rotstuinplanten) is het aan te raden wat zeewierkalk bij in het plantgat te mengen. Bij zuurminnende- of heidegrondplanten (Erica, Calluna, Azalea, Rhododendron etc.) is het aanbevolen om het "ruime" plantgat volledig te vullen met vochtige turf. Plant nooit met droge turf, droge turf is namelijk zeer moeilijk nat te krijgen. Zorg dus vooraf dat de gebruikte turf voldoende vochtig is. Na het planten wordt het plantgat afgedekt met tuinaarde, zo drogen de turf en de potkluit niet verder uit.

Planten met wortelkluit of doel
Vroeger werden de meeste sparren, coniferen en dennen, alsook moeilijk te verplanten species met wortelkluit aangeboden. Tegenwoordig zijn veel van deze soorten ook beschikbaar in pot. Indien je planten met een, in jute aangebonden, wortelkluit moet uitzetten, hou dan de volgende vuistregels in ere en laat u absoluut niets wijsmaken om het anders te doen. Er zijn namelijk nogal wat misvattingen over het uitplanten van planten met wortelkluit.
1. Maak het plantgat ruim genoeg om, zo nodig, bodemverbeteringsmiddelen te kunnen aanbrengen
2. Steek nooit mest of meststoffen onder de plantkluit.
3. Maak de juteknoop boven de plantkluit nooit los. De kluit gaat de grond in zoals hij aangeleverd wordt.
4. Steek de wortelkluit nooit in het water alvorens de plant uit te zetten, dit spoelt de aarde van de vezelwortels.
5. Na het vullen van de plantput moet de aarde goed aangedrukt of aangestampt worden. Druk hierbij nooit op de kluit maar druk de aarde aan vanaf de rand van de plantput naar het midden toe.
6. Eénmaal goed gieten (enkele liters water) na het planten volstaat in dit seizoen.

Planten met blote wortel.
Eigenlijk moet je beginnen met alles wat we gezegd hebben over planten in pot en planten met wortelkluit in acht te nemen. Ook hier gelden de voorschriften van bodemverbetering met compost, potgrond, kalk of turf, al naargelang de soorten die we uitplanten.
Voor fruitbomen, meestal met blote wortel, moet je voor een goede voorraadbemesting zorgen.
1. Maak de plantput ruim genoeg.
2. Zorg (vooral bij laagstam of tussenent) dat de entplek minsten 5 cm boven het grondoppervlak zit.
3. Dek de wortels af met mullige aarde, al dan niet verrijkt met potgrond of volledig.verteerde compost.
4. Druuk ligt aan met de hiel vanaf de rand van de plantput naar binnen toe.
5. Breng nu de voorraadbemesting aan op de door aarde afgedekte wortels (mest, samengestelde organische meststof, half verteerde compost)
6. Dek verder af met grond en stamp goed aan.
7. Eén emmer water per boom is gewenst indien de wortels min of meer uitgedroogd waren. Indien geplant werd met frisse wortels is gieten niet nodig.
8. In geen enkel geval worden uitgedroogde wortels voor het planten in het water gestoken.

Nu planten
medium_Abies normaniana.jpgmedium_Aucuba.jpg
medium_Camelia_0.jpgmedium_Japanse wijnbes.JPG