Februari Week 4

ZAAIEN ONDER KOUD GLAS
Zomersavooi: zaai onder koud glas of plastic tunnel in een humusrijke, vochthoudende grond. Na de kieming veel luchten om "gedrongen" planten te verkrijgen.

Zomerprei: eveneens onder glas of plastic. Zorg ervoor dat het zaaibed, tot de kieming, voldoende vochtig blijft. Leg daartoe een natte jutezak of een ander stuk stof over het zaaibed en scherm het zaaibed af tegen de rechtstreekse zonnestralen. Zodra de kiemen zich vertonen moet het zaaibed zoveel mogelijk licht krijgen, maar nog altijd geen rechtstreekse zon. Het zonnescherm neemt u pas weg als de kiemblaadjes zich gaan strekken. Vochtig houden en veel luchten is ook hier de boodschap. U kunt ook een eerste zaaiing op een beschutte plaats in de open lucht proberen.

ZAAIEN IN DE OPEN LUCHT
Kervel: op een beschutte plek of op zonneberm. 10 gr zaad per m², indien er de eerste week niet in broeibak is gezaaid.

Erwten: om vogelschade zoveel mogelijk te vermijden, zaai 5 tot 6 cm diep. Diep gezaaid zijn de kiemen hard en bitter als ze hun kopje boven de grond steken. Of zaai tegen een kippengaas aan in de plaats van te werken met rijshout.

UITDUNNEN
Half lange wortelen en radijzen op 2-3 cm; lange wortelen op 5 cm. Na het dunnen de gaatjes dichten , om ei-afzetting door de wortelvlieg te voorkomen.

SIERTUIN

Gazon
Om in het voorjaar te zaaien(eind april-begin mei), moet de grond nu dringend bewerkt worden: omspitten of diep frezen en rijkelijk organisch bemesten.
Moet de grond verzwaard worden, meng dan een flinke dosis koemest of compost door de bouwlaag.
Moet de grond verlicht worden, mend dan een 5 cm dikke laag scherp onder bouwlaag. Ook paardemest of ontzuurde turf kunnen hiervoor gebruikt worden.
Indien de grond niet verzwaard of verlicht moet worden, kan een organische bemesting toegediend worden. Strooi 10-15 Kg van een samengestelde organische meststof per 100 m².
Op zure grond wordt best voor de winter (november-december) 30 Kg landbouwkalk per are (100 m²) toegediend. Is dit niet gebeurd, strooi dan de kalk een drietal weken voor het zaaien uit. In geen geval worden de organische stoffen en de kalk tesamen toegediend.
Indien later gespit wordt, zal de grond plaatselijk nog verzakken na het zaaien en zult u er nooit in slagen een "vlak" gazon aan te leggen.
De ontbinding van het organisch materiaal gaat gepaard met een verzurende reactie in de grond. Daarenboven verzuurt de grond onder de graszode ook bestendig. Daarom zal men om de twee jaar 30 Kg landbouwkalk per are blijven uitstrooien.
Een mooi gazon bekomt men pas door een goede grondvoorbereiding en een nauwkeurig onderhoud. Dit wil zeggen: regelmatig (minstens twee maal per jaar) bemesten met een gepaste samengestelde organische meststof, om de twee jaar kalk toedienen en... bij droogte regelmatig te beregenen.

TUINPLANT VAN DE MAAND
medium_DSCF0059.JPG
Naargelang de weersomstandigheden en hun standplaats (zon of schaduw) bloeien de sneeuwklokjes van half februari tot ver in maart.