Nederlander zet de fruitteelt en de fruitboomteelt op zijn kop

Gedaan met de winter snoei

Fruitbomen op ruggen planten (boven op de grond planten.
medium_DSCN1182_0.JPG
DSCN1197.JPG
medium_DSCN1198.JPG

Bovenstaande foto's werden gemaakt in de tuinbouwschool te Vilvoorde "Horteco" en zijn op ruggen geplant volgens het systeem van Karl Fleuren, Baarlo Nederland. Ook de jonge appelaars die geplant werden, werden betrokken uit de fruitboomkwekerij van Fleuren. Let vooral op de zeer rijke bloemzetting.

Dit artikel had reeds in februari moeten verschijnen, maar de gezondheid heeft er anders over beslist. Daarom ga ik eerst en vooral enkele basistechnieken meegeven van het systeem Fleuren en in het verder verloop van het seizoen zullen steeds meer details duidelijk worden.

De belangrijkste verzorgingstips bij laagstam fruitbomen.
Door op ruggen te planten benadert men de belangrijkste criteria voor een gezonde sterke boom: lucht, warmte en vocht.

1. Alvorens de bomen te planten zet u ze gedurende 6 uur met de wortels in het water.
2. Bij fruithagen Palen zetten met vier spandraden.
3. De bomen op de grond zetten of maximum 10 cm in de grond zetten. Geef 10 liter turf per boom rond en tussen de wortels. Aanaarden met de omgevingsaarde en de rug of berm afdekken met een 10 cm dikke GFT-compost laag. Compost kan ook vervangen worden door oude champignonmest. Deze compost laag moet ieder jaar opnieuw aangebracht worden.
4. De aanwezige zijtakken naar beneden binden, zodat de uiteinden van de takken (de toppen dus) lager zitten dan de inplanting van de takken op de stam. Hierdoor worden bladogen omgezet tot bloembotten.
5. De kop het eerste jaar niet insnoeien. Wel in juni de eventuele concurrenten verwijderen. In het tweede jaar, omstreeks de langste dag (21 juni), de kop terug snoeien op de gewenste hoogte.
6. Iedere week de groei controleren en de ongewenste scheutjes of groeipunten wegnemen.
7. Bij langdurige droogte voldoende water geven en overtollige vruchten op tijd uitdunnen.
Onmiddellijk na de oogst worden eventueel verkeerde of ongewenste takken uitgescheurt.
Snoeien en vormcorrecties worden enkel tijdens de groeiperiode uitgevoerd en niet meer tijdens de winter.