De vijver in de lente

De vijver in de lente

Wanneer de dagen langer worden en de temperaturen stijgen ontwaakt in de tuinvijver het nieuwe leven. De waterplanten beginnen opnieuw te groeien en de vissen, amfibieën en andere vijverbewoners genieten, samen met de vijverbezitter van de nieuwe lente. Dit is echter ook het ogenblik waarop steeds weer twee problemen opduiken:
1. Verteringsbacteriën zetten het organisch afval als daar zijn: resten van waterplanten, gevallen bladeren, voedselresten en uitwerpselen van de vissen, versneld om. Hierbij verbruiken die bacteriën enorm veel levensnoodzakelijke zuurstof.
2. Door de vertering komen vooral stikstof en fosfor vrij. Door de vrijstelling van deze plantenvoedingsmiddelen en door meer zonnestralen op de vijver, ontwikkelen zich verschillende algensoorten in versneld tempo.

Beide punten kunnen nefast zijn voor verscheidene vijverbewoners, de vijver is niet mooi meer en sommige vijverbewoners schieten er het leven bij in.
Met de “Söchting Oxydator W” wordt actieve vrije zuurstof (O2) in de vijver gebracht, die doordringt tot in het bodemsubstraat en / of het bodembezinksel,waardoor de vertering van het organisch afval geen zuurstof meer onttrekt aan het vijverwater.
De “Söchting Oxydator W” werkt zelfstandig, zonder elektriciteit, zonder leidingen of kabels. Door katalyse in het apparaat zelf, wordt waterstofperoxide (H2O2) gekatalyseerd in water (H2O en zuurstof (O2).
Daarenboven onttrekt de oxydatiekracht van de vrije actieve zuurstof de voedingsmiddelen aan verschillende algensoorten, waardoor ze veel minder groeien en uiteindelijk zelfs afsterven.
Hiermee wordt een wezenlijke stap gezet naar het biologisch evenwicht in de vijver.
medium_Oxydator w.jpg