Biologisch evenwicht

De beslissende stap naar het biologisch evenwicht in de vijver.

Söchting oxydatoren verzorgen tuinvijvers en aquaria anders dan de, zo genoemde, zuurstofpompen. Eigenlijk zijn die zuurstofpompen enkel maar “beluchters”
Zoek niet verder, hieronder vindt u :

De beslissende stap naar helder vijverwater !
Uw vissen kunnen herademen, dankzij de Söchting Oxydatoren, het water wordt glashelder : algen en draadalgen verdwijnen, schimmels verdwijnen, kortom uw vissen leven als een vis in het water !

1. SÖCHTING Oxydatoren voorzien uw vijver van zuivere zuurstof. In tegenstelling tot het gewone beluchten wordt door de Oxydator aktieve, vrije zuurstof vrijgegeven. We krijgen dus water waarin zich aktieve molekulen zuurstof bewegen.
2. Aktieve zuurstof verrijkt tevens de stromingsarme gedeelten van de vijver, dringt tot in het bodemsubstraat door, waardoor het totale vijvervolume als het ware tot één grote biologische filter wordt herschapen.
3. Aktieve zuurstof bevordert de ontwikkeling van zuurstofminnende bacteriën, die op hun beurt visuitwerpselen, voederresten en plantenresten afbreken tot ongiftige eindprodukten die ten goede komen aan de plantengroei. Stinkende en bedorven bodemgrond of bezinksel kan niet ontstaan in aanwezigheid van de Oxydator. Het aanwezige bodembezinksel wordt aëroob verteerd en vermindert zodoende zienderogen.
4. Aktieve, vrije zuurstof oxydeert, ook zonder tussenkomst van bacteriën, schadelijke stoffen zoals nitriet en koolwaterstoffen tot onschadelijke eindprodukten zoals nitraat, water en kooldioxyde (CO2). Voor een goed begrip : in een vijver of een aquarium waar de nodige Oxydator(en) geplaatst zijn, kan men geen nitriet meer vinden !
5. Aktieve zuurstof verhoogt in grote mate de oxydatiekracht van het water en is daardoor uiterst werkzaam tegen algen.
6. De zuurstofverzorging zonder toevoeging van kooldioxyde en de fabricatie van kooldioxyde uit organisch afval maken een kooldioxydeverdeler, zoals in aquaria, meestal overbodig.
7. De Söchting Oxydator werkt volledig zelfstandig en geruisloos, zonder elektrische of andere leidingen en verzekert de zuurstofvoorziening gedurende het ganse jaar. Zowel in de heetste zomermaanden als tijdens de winter, onder een dikke ijslaag. Ijsvrijhouders en kunstjes met heet water en bosseltjes hout en/of stro zijn dus niet meer nodig.
8. De vrijgekomen aktieve zuurstof heeft een ontsmettende werking, ontsmet het water en voorkomt schimmelziekten.

Wat te doen bij sterfte door zuurstofgebrek?
Giet een kleine dosis (20 ml per 5 m³ water) waterstofperoxyde (H2O2, zuurstofwater) in de vijver bij acuut zuurstofgebrek bij vissen en bij verrottingsverschijnselen.

medium_Oxydator A, D, W Mi ni.jpg

Goed en groot nieuws voor de vijverliefhebbers.

Er is nu een Sochting Oxydator voor grote vijvers.

Eindelijk is er de Oxydator W Maxi voor vijvers van 10 000 liter tot 100 000 liter.
De Oxydator W Maxi heeft volgende afmetingen: 29 cm hoog op 27 X 21 cm.
De vulling gebeurt met een bidon van 5 liter, oxydator oplossing die volledig in het apparaat geschoven wordt. De oplossing is 12 %, 19,9% of 30 % naargelang de grootte van de vijver. (zie gebruiksaanwijzing).

De bedrijfsduur met een bidon van 5 liter bedraagt in de zomer 1 tot 2 maanden en in de winter 4 tot 6 maanden, naargelang de temperaturen. Het jaarlijks verbruik schommelt tussen de 20 en de 25 liter.

Wanneer er moet bijgevuld worden komt (zoals bij de Oxydator W) het ganse apparaat boven drijven.

Doordat de Oxydator ook de organische belasting afbouwt is het van het allergrootste belang dat de Oxydator het jaar rond in de vijver staat en werkt, ook tijdens de winter, zelfs onder een ijslaag.
oxydator_maxi.jpgoxydator_maxi_plaatsen.jpg

Gebruiksaanwijzing
Sochting Oxydatoren produceren volgens een gepatenteerd systeem normale en actieve zuurstof en dragen daardoor wezenlijk bij aan de gezondheid van uw vissen in het vijver- of aquariumwater.
De actieve zuurstof breekt giftige stoffen af en bij een voldoende dosering verhindert ze verrotting van organisch materiaal en watervertroebeling. Tijdens de winter werkt de Sochting Oxydator zelfs onder een dikke ijslaag gestaag verder en brengt hij zuurstof tot in het bodembezinksel of het bodemsubstraat. De zuurstof komt dus ook ten goede aan de overwinterende vissen.
De Oxydator werkt met Oxydator oplossing (waterstofperoxide of H2O2) als zuurstofdrager en een katalysator als doseerpomp. Katalysatoren blijven altijd goed en moeten nooit vervangen worden.
De Oxydator W Maxi is geschikt voor vijvers tot 25000 liter. Bij sterke belasting van het water door rijkelijke voedering van de vissen, door de aanwezigheid van humus, veel invallend blad, of in geval van grotere vijvers, bewerkt de Oxydator een grote kwaliteitsverbetering maar onder sommige omstandigheden volstaat de dosering niet meer om, in het bijzonder, het optreden van zweefalgen tegen te gaan. in deze gevallen volstaat het om een bijkomend apparaat te plaatsen om volledig zuiver water en een volledig gezonde biotoop te bekomen.
Hoe hoger de watertemperatuur, hoe meer zuurstof het waterleven nodig heeft. Met deze wetmatigheid houdt de Oxydator ook rekening. Indien een vulling in de winter toereikend is voor 2 tot 5 maanden, gaat zij tijdens de warme zomermaanden slechts 1 tot 2 maanden mee.
Wanneer moet nagevuld worden vertelt het apparaat je zelf. Indien moet nagevuld worden komt het gehele apparaat boven drijven.

De oxydator W Maxi opstarten.
1. In uw vakhandel haalt u een bidon van 5 liter Oxydatoroplossing, enkel de deze originele oxydatoroplossing kan de
perfecte werking van de Sochting Oxydator gegarandeerd worden.
2. Neem de volle bidon van 5 liter, verwijder de etiketten en de sluitingsdop, die je vervangt door de speciale dop met duikersklok. Let er op dat de duikersklok en de dop goed vast zitten. Laat nu de bidon in, het schuin gehouden keramische beker glijden. Opgelet, tijdens de uitvoering van deze handeling kan al wat Oxydatorvloeistof vrij komen.
3. Doe nu de bijgeleverde riem rond het apparaat, steek de riem door de beide gaten in de keramiekbeker en sluit hem strak. Op die wijze zal het gehele apparaat komen boven drijven als de bidon leeg is.
4. Plaats nu de Oxydator rechtop op de bodem van de vijver, zo mogelijk op het diepste punt. Indien dat niet mogelijk is, plaats hem dan tussen 60 en 100 cm diep. Het apparaat geeft nu zuivere zuurstof af, ook wanneer de zeer kleine blaasjes met het blote oog niet te zien zijn.
DSCN1655.JPG

De vulling hernieuwen
Als de vulling opgebruikt is komt het volledige apparaat boven drijven. Giet de bidon leeg en vervang hem zoals beschreven in de punten 1 tot 4.
Belangrijk: In november, bij naderende vorst is het best het apparaat nogmaals volledig te vullen, of een nieuwe bidon te steken. Zo voorkom je dat tijdens de vorst het apparaat zou bovenkomen en vast zou komen te zitten in de ijslaag.

DSCN1658.JPG

Of mail ons.