Groene Asperges

Een delicatesse voor de fijnproever.
Groene asperges zijn een fascinerend fijne groente. Ze zijn smakelijker en en voedzamer dan witte en rijker aan vitamines. Ze zijn een echte delikatesse en bovendien veel eenvoudiger te kweken dan witte.

Grondeisen
Asperges zijn tweehuizige planten; dit betekent dat er planten zijn met vrouwelijke bloemen en planten met enkel mannelijke bloemen. Voor het aanplanten van een aspergebed (hetzij voor de produktie van witte asperges, hetzij voor de produktie van groene asperges) kunt u het best alleen mannelijke planten. Deze geven de dikste stengels. De mannelijke planten dragen nooit bessen (zaden).
Gebruik bij voorkeur enkel jaarse planten voor de aanleg van een produktiebed. De wortels van de asperge zijn tamelijk vlezig en bij oudere planten kan bij het verplanten nogal eens wortelrot optreden.

Asperges eisen een lichte, humusrijke en vochthoudende grond met een pH van 6,5 - 7.
Om het humusgehalte en de vochthoudende capaciteit van de grond op peil te brengen, moeten we zorgen voor een rijke organische bemesting met goed verteerde stalmest, compost of mestaarde.
Daar de asperges 10 tot 15 jaar ter plaatse zullen blijven staan, is een aanvoer van 20 Kg stalmest per m² zeker niet overdreven (2000Kg per are).

Is de grond niet licht genoeg, dan kan over een diepte van 30 cm wat zand, kool- of houtasse met de grond vermengd worden.
Verder moet om de twee jaar 20 tot 25 Kg kalk per 100 m² toegediend worden.

Planten
Gebruik dus enkel éénjarige mannelijke planten.

Graaf een greppel van 1,30 m breeden 20 tot 25 cm diep. Vermeng de grond in de greppal met ongeveer 10 Kg goed verteerde compost per m² en plant daarop twee rijen aspergeplanten (aspergeklauwen) op een onderlinge afstand van 70 cm tussen de rijen en 50 cm in de rij. (zie figuur).
medium_Aspergebed uitgraven_1.JPG medium_Aspergebed_0.JPG

Men noemt de jonge aspergeplanten ook welaspergeklauwen, vanwege de vorm van het wortelrozet. (zie fig.). Zorg dat bij het planten de "neuzen" van de aspergeklauwen steeds in dezelfde richting van de rij geplant worden. De aspergeplant zal zich trouwens jaarlijks een beetje verplaatsen in de richting van de neus.
Wanneer de klauwen allemaal met de neus in dezelfde rij richting staan, blijven de rijen evenwijdig en blijft de afstand tussen de planten gelijk. (fig.)
medium_Aspergeklauw.JPG

Vul nu de greppel met goedverkruimelde tijnaarde, best vermengd met goed verteerde compost (nogmaals 10 Kg per m²) of mestaarde.
Na het vullen van de plantgreppel kan het geheel best afgedekt worden met een laag half verterrde stalmest.

Plant nooit asperges in slippen, in slippen worden de wortels samengedrukt en gekwetst wat nogal eens resulteert in wortelrot en het afsterven van de aspergeklauwen. (Fig.)
Aspergeklauwen planten.JPG

Onderhoud
Houd het plantperceel onkruidvrij, laat de aspergeplantjes het eerste jaar vrij groeien en geef in juni een overbemesting van 5 tot 10 Kg samengestelde organische meststof per 100 m².

Heeft u de grond niet kunnen verrijken met stalmest, compost of mestaarde, geef dan eind april-begin mei 10 tot 15 Kg samengestelde organische meststof per are (100 m²), dit is 100 tot 150 gram per m². Eind juni wordt dan nogmaals 5 tot 10 kg samengestelde organische meststof toegediend per 100 m².

Op het einde van het groeiseizoen komt het er op aan om de asperges zo lang mogelijk in de groei te houden; een lichte overbemesting in de maand september kan derhalve nog gewenst zijn. Geef 3 tot 5 Kg samengestelde organische meststof per 100 m².

In november wordt dan het oude en verdorde loof afgesneden, als het volledig verdord is. Snij de stengels tot net onder de grond af (een halve cm). De aspergekever heeft namelijk de onhebbelijke gewoonte om in de verdordestengels te overwinteren.

Bij de start van het tweede groeijaar, wordt in maart weer 10 tot 15 Kg samengestelde organische meststof per 100 m² gegeven en laat men de aspergeplanten vrij ontwikkelen. Het perceel moet wel onkruidvrij gehouden worden.

Eventuele aantasting door roestziekte of de aspergekever dienen onmiddellijk met de gepaste middelen bestreden te worden.

In juni wordt dan nogmaals 5 tot 10 Kg samengestelde organische meststof per 100 m² gegeven.
In november worden de verdorde stengels verwijderd en wordt een laagje compost of mestaarde, 5 tot 10 cm dik, als winterbedekking aangebracht.

De produktie
In maart van het derde groeijaar wordt de compostlaag van november, licht ingewerkt en geven we 5 tot 10 Kg samengestelde organische meststof per 100 m². Heeft u geen compost aangebracht in november, geef dan 10 tot 15 Kg van deze meststof.
Ga vooral voorzichtig te werk, om de aspergetoppen in de grond niet te beschadigen.

Hou de grond luchtig en onkruidvrij en laat de aspergestengels zich vrij ontwikkelen, zonder het bed op te hogen.

Snij de groene asperges juist onder de grond af, als ze minstens 20 cm lang zijn. Smakelijk.
Groene asperges snijden.JPG

Na 21 juni, de langste dag, worden geen asperges meer deoogst, maar laat men de planten zich verder vrij ontwikkelen om reserves op te slaan voor de oogst van volgend jaar. Daartoe wordt eind juni nogmaals 5 tot 10 Kg samengestelde organische meststof gegeven per 100 m².

In november worden de verdorde stengels verwijderd en wordt een organische deklaag van compost of half verteerde mest aangebracht.

Aandacht
Tijdens de zomer en nazomer moet u het aspergebed nog aandachtig volgen: het moet onkruidvrij en vrij van ziekten en insecten gehouden worden.

Geef verder om de twee jaar 20 Kg landbouwkalk per are (100 m²) en u kunt gedurende 10 tot 15 jaar van groene asperges genieten.

Tenslotte nog dit: voor de teelt van groene asperges zijn er geen specifieke rassen of variëteiten nodig. De bekende handelsrassen die gebruikt worden voor witte asperges zijn prima geschikt als ze maar niet opgehoogd worden. Groen is namelijk de natuurlijke kleur van aspergeplanten.

Smakelijk
Groene asperges hoeven enkel onderaan geschild te worden. De bladknoppen in de top, die mogelijk al enigszins open staan, worden niet weggenomen; ze zijn zeer smakelijk.

Groene asperges zijn zacht en zeer fijn van smaak, iedereen lust ze en bovendien zijn ze heel eenvoudig te telen. Groene asperges zijn in elke tuin op hun plaats.
Wegens hun zachtheid hoeven ze slechts 3 tot 5 minuten te koken.
Koud of warm opgediend, zijn groene asperges steeds een fris en smakelijk gerecht; de produktieoverschotten laten zich in mei-juni gemakkelijk invriezen of inmaken. Groene asperges worden rauw ingevroren.

Vervroegen
Ja, ook dat nog: u kunt de oogst met 8 tot 14 dagen vervroegen door het aspergebed eind maart-begin april af te dekken met een plastic folie. Gebruik geperforeerde- of sleuffolie, zogenaamde groeifolie.
Beter is het echter om er een plastic tunnel over te zetten eind maart en u oogst zeker 14 dagen vroeger. Op tijd luchten bij goed weer is aan te raden.
medium_Tunnel6.JPG